• Názov projektu:  Turiec do Európy, Európa do Turca

  • Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060774

  • Termín: 20.03.-31.03.2023

  • Počet účastníkov: 12+2

  • Odbor: Business and administrative

  • Miesto: Chemnitz, Nemecko

  • Partneri: F+U, gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung, Sachsen GmbH

V školskom roku 2022/2023 sa žiaci z Obchodnej akadémie v Martine, zúčastnili dvojtýždňovej mobility v rámci projektu Erasmus+ v Nemecku, v priemyselnom meste Chemnitz. Tejto praxe sa zúčastnilo 12 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby v termíne od 19.03. do 01.04.2023.

Školiace stredisko

Mobilita bola zameraná na prepojenie teoretických vedomostí z oblasti ekonomiky s praktickými skúsenosťami a na budovanie interkultúrnych vzťahov. Žiaci počas dvojtýždňovej praxe vykonávali svoje aktivity v školiacom stredisku Fuu-Sachsen v Chemnitz. Doba pracovnej aktivity bola od 8 do 15:30 hod. Po uplynutí výukového času sa žiaci zúčastňovali na voľnočasových aktivitách a exkurziách.

Žiaci pracovali v tímoch v simulovanej študentskej firme TOPSIM – General Management II, kde vytvorili komplexný podnikateľský plán a v závere analyzovali dosiahnutie zisku alebo straty.

Po aktivitách v simulovanej študentskej firme mali žiaci možnosť pod vedením skúsených lektorov získať informácie o marketingovom prieskume a marketingovej analýze, takisto analyzovali svoje pracovné príležitosti, silné stránky, schopnosti a zručnosti. Veľmi zaujímavý bol seminár na tému Sociálne média.

Mobilita bola zameraná aj na medzikultúrne vzťahy. Súbežne s našimi žiakmi absolvovali mobilitu aj žiaci z Bulharska a Litvy, s ktorými sme nadviazali kontakt počas absolvovania praxe.

Aj keď komunikačným jazykom v školiacom stredisku bola angličtina, žiaci mali možnosť získať skúsenosti v komunikácií v nemeckom jazyku pri prehliadke mesta a návšteve nákupných centier a múzeí.

Voľnočasové aktivity

Mobilita bola zaujímavá aj množstvom mimopracovných aktivít, ktoré sme organizovali ako sprevádzajúce osoby, ale takisto bol program zabezpečený lektormi zo školiaceho strediska. Videli a zažili veľa zaujímavých vecí. Jedným z veľkých zážitkov bola návšteva Priemyselného múzea v Chemnitzi, ale aj Archeologického múzea a Múzea a saských vozidiel.

V upršanom počasí ich čakala návšteva krásneho hradu Augustusburg a odniesli si spomienky z exkurzie v mestách Lipsko a Drážďany. Žiaci so prišli na svoje aj v nákupných centrách, kde sa odreagovali a popritom ako správni ekonómovia uskutočňovali prieskum cien a porovnávali so Slovenskom.

Žiaci aj so sprevádzajúcimi osobami, že mobilita v Nemecku splnila svoj účel a všetkých obohatila v rôznych sférach pracovného aj súkromného života.

„Veríme, že naša škola bude aj naďalej spolupracovať s organizáciou K.A.B.A. Slovensko a umožní tak žiakom, ale aj učiteľom vzdelávať sa a získavať nové skúsenosti“