VZNIK KONZORCIA

Konzorcium vzniklo v roku 2014. 

Zakladajúcimi členmi sú:

 • združenie K.A.B.A. Slovensko ako koordinátor
 • Obchodná akadémia Martin
 • Stredná priemyselná škola technická Martin
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

AKTIVITY V RÁMCI ERASMUS +

 • vysielanie žiakov na odbornú prax do firiem v zahraničí a do školiacich stredísk k partnerským školám
 • vysielanie vedenia škôl za účelom zvyšovania manažérskych zručností v OVP
 • vysielanie odborných pedagógov a odborníkov z praxe na job shadowing a výučbu
 • hosťovanie žiakov a pedagógov zo zahraničia

Charta OVP

Toto ocenenie získavajú najlepší realizátori projektov. V tomto sme európskou raritou, lebo sme jediné konzorcium v celej Európe, ktoré je držiteľom charty.

CIELE KONZORCIA

 • spoločne reagovať  na aktuálne potreby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a na meniacu sa situáciu na národnom a medzinárodnom trhu práce
 • zlepšovanie vzdelávacieho procesu a rozvoja vedomostí a zručností učiacich sa a ostatných osôb zapojených do vzdelávacieho procesu

CHARTA ERASMUS +

 • Uznanie operačnej kapacity inštitúcie realizovať vysokokvalitné mobilitné projekty
 • Ocenenie snahy o dosiahnutie vyššej internacionalizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom programu Erasmus+
 • Validácia kvality činnosti konzorcia odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom programu Erasmus+
0
Žiakov
0
Pedagógov
0
Zahraničných partnerov
0
Spolupracujúcich krajín

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty