Európski a medzinároní partneri

  • Združenia a asociácie v oblasti vzdelávania a kariérového poradenstva
  • Organizácie zabezpečujúce odbornú prax žiakov
  • Stredné odborné školy
  • Súkromné firmy

Asociace výchovných poradců, z.s., ČR

Spolutvorca medzinárodného projektu ERASMUS+ s názvom C-GAME: Hra kariérového poradenstva v meste plnom povolaní.

Národní vzdelávací fond, ČR

Spolutvorca  medzinárodného projektu ERASMUS+ s názvom C-Game: Hra krariérového poradenstva v meste plnom povolaní.

Znam i Moga, Bulharsko

Partner v medzinárodnom projekte Erasmus + s názvom C-Game: Hra kariérového poradenstva v meste plnom povolaní.

ISON Psychometrika, Grécko

Partner v medzinárodnom projekte Erasmus + s názvom C-Game: Hra kariérového poradenstva v meste plnom povolaní.

Dudley College of Technology, VB

Vzdelávacia inštitúcia so stovkami kurzov z celého spektra dostupného
odborného, jazykového, osobnostného a celoživotného vzdelávania.

Euro Training Services, Veľká Británia

Partner v UK pre hosťovanie v SR a UK, organizácia zaoberajúca sa medzinárodnými mobilitami.

Most Sas, Taliansko

Partner pre hosťovanie v Taliansku v rámci svojich prevádzok ako aj u lokálnych partnerov.

Tellus Education Group, Veľká Británia

Partner pre hosťovanie vo firmách vo Veľkej Británii.

Aegean Omiros College, Grécko

Partner zabezpečujúci odborné, vyššie a celoživotné vzdelávanie v oblasti obchodu,
informačných technológií, humanitných vied, zdravia, turizmu a dopravy.

Universal Mobility, Španielsko

Organizácia pôsobiaca v medzinárodnom sektore odborného vzdelávania a
profesijného rozvoja v rôznych oblastiach.

CorEdu, Nemecko

Organizácia pôsobiaca v medzinárodnom sektore odborného vzdelávania a
profesijného rozvoja v rôznych oblastiach.

FuU Sachsen gGmbH, Nemecko

Organizácia pôsobiaca v medzinárodnom sektore odborného vzdelávania a
profesijného rozvoja v rôznych oblastiach.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Estónsko

Odborná škola poskytujúca vzdelávanie v oblasti lesníctva, drevárstva,
priemyslu, cestovného ruchu a hotelierstva s aktívnou sieťou firiem
pre prepojenie s praxou.

Centre de Formation d’Apprentis Interprofessionnel de Blois, Francúzsko

Odborná škola a vzdelávacie stredisko zamerané na obchod, remeslá a podnikanie.

SOŠ strojní a elektrotechnická, ČR

Vzdelávacie centrum pre odborné vzdelávanie v oblasti elektrotechniky, strojárstva, výpočtovej techniky a informatiky.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, Poľsko

Stredná odborná škola zameraná na gastronómiu a služby v oblasti stravovania a obsluhy.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, Poľsko

Stredná odborná škola zameraná na gastronómiu, služby v oblasti stravovania a obsluhy a hotelové služby.

Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, Poľsko

Odborná škola zameraná na obchod a služby so širokým zameraním od technických odborov, gastronómie až po fotografovanie.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín, ČR

Odborná škola pre oblasť IT, elektrotechniky, strojárstva a.i. spolupracujúca s firmami v oblasti CNC a  je certifikovanou akadémiou Cisco Networking Academy Program.

Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, ČR

Odborná škola zameraná na obchod a administratívu, verejnú správu a informačné technológie.

Severočeská střední škola s.r.o., ČR

Stredná odborná škola s odbormi: kaderník a kozmetické služby, predškolská a mimoškolská pedagogika.

InnMain, International

Sieť vzdelávacích inštitúcií, spoločností, remeselných komôr a ďalších poskytovateľov OVP, ktorí spolupracujú na podpore mobility a inovácií v technickom vzdelávaní.

Ningbo Yinzhou Vocational Education Center School

Technická odborná škola kľúčového významu v provincii Zhejiang je zameraná na výrobu a procesy, financie a obchod, IT a transport.

EKIP EUROPA

Organizácia poskytuje konzultácie pre nezamestnaných, mladých ľudí, ženy a pre absolventov vysokých škôl a inštitúcií. Hlavným cieľom je podporovať tieto skupiny ľudí a pomôcť im sa integrovať na európskom pracovnom trhu.

Střední vinařská škola Valtice

Stredná škola zameraná na degustačné skúšky 1. stupňa, rozbory (vína, vody, pôdy), ubytovanie, predaj školského vína, muštu a páleniek.

SmartBIT, Hradec Králové

SmartBIT je vývojová a aplikačná firma v oblasti automatizácie v rôznych odvetviach priemyslu. V spolupráci s firmou Teco navrhli a zostavili nový výukový model PLC, ktorý má slúžiť na základné zoznámenie sa so systémami PLC a s ich programovaním v rôznych jazykoch podľa medzinárodnej normy IEC 61131-3.

AClass Academy of English, Pembroke, Malta

A Class Academy of English je jazyková anglická škola, ktorá ponúka kurzy na zlepšenie jazykových zručností. Kurzy sú určené pre všetky vekové kategórie.

GOPAS Praha

Spoločnosť GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom a slovenskom trhu.

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha je česká súkromná vysoká škola s univerzálnym statusom. Ponúka študijné programy, ktoré sú vyučované v českom a anglickom jazyku.

Tu môžete byť vy

Pridajte sa k našim existujúcim partnerom