• Ponúkame vzdelávanie, ktoré zlepšuje kvalitu života ľudí na rôznych úrovniach – odborné vzdelávanie a príprava (OVP), celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie mládeže, ľudí so špeciálnymi potrebami a v zložitých životných situáciách.

  • V rámci našich služieb sa opierame o nadobudnuté skúsenosti z doterajších aktivít a spolupráce s aktérmi na trhu práce ako aj s partnermi z celej Európy.

  • Využili sme potenciál medzinárodných programov a zamerali sme sa na projekty v medzinárodnom kontexte/význame.

  • Realizáciou projektov Erasmus+ sme nadviazali na získané poznatky a skúsenosti v rámci mobilít a prenosu know-how z predchádzajúceho programu pre vzdelávanie Leonardo da Vinci.

  • Vďaka dlhodobej spolupráci s aktérmi na trhu práce ako aj poskytovateľmi vzdelávania vzniklo konzorcium OVP, ktorého poslaním je napĺňať ciele jednotlivých zapojených organizácií ako aj konzorcia ako celku.

Typy projektov

Názov malého projektu: Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21.storočia

Kód malého projektu: SK/FMP/11b/07/027

Obdobie realizácie: 01.09.2021 – 30.06.2022

Celkové oprávnené výdavky: 20 994,00€

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja: 17 844,90 €, Štátny rozpočet SR: 2 099,40 €, Vlastné zdroje: 1 049,70 €

Projekty realizované na lokálnej, regionálnej či celoslovenskej úrovni.

Spadajú tu projekty financované zo zdrojov štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov (VÚC) či miestnych samospráv, ale taktiež projekty spolufinancované zo zdrojov Európskej únie.

„V období 2018 – 2021 sme realizovali národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie – Bilancia kompetencií“

Erasmus+ je program Európskej únie podporujúci realizáciu aktivít na medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 – 2020.

Aktívne sa podieľame na realizácií projektov v dvoch kľúčových akciách:

KA1: Vzdelávanie a mobilita jednotlivcov

KA2: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Skupina lektorov a poradcov pôsobiacich v oblasti kariérového poradenstva a vzdelávania dospelých. V priebehu aktívnej praxe sa komunita rozrástla a naďalej sa rozrastá o ďalších nadšencov, inovátorov, priekopníkov, kariérových poradcov, lektorov a odborníkov.

K svojej práci pristupujeme odborne, kvalitne a samozrejme kreatívne, nakoľko vo veľkej miere využívame metódy zážitkovéhio učenia, ktoré sa stalo osvedčeným spôsobom ako klientov aktívne zaujať a priniesť im želané výsledky.

Naše aktivity, príspevky a kurzy nájdete na stránke www.kabaci.sk

Program Lenoardo da Vinci bol súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej komisie so zameraním na projekty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

Programovacie obdobie: 2007-2013

Pokračovateľom je aktuálne Program Erasmus +.

K.A.B.A. Slovensko sa zapojila do viacerých projektov, ako napr. Európsky účet zručností 2013, Youth Enterprise Accelerator 2014 a ďalšie.

Informačné články k projektom

Kurz angličtiny pre pedagógov na Malte

13 marca, 2023|Komentáre vypnuté na Kurz angličtiny pre pedagógov na Malte

Názov kurzu:  English course for VET Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060774 Termín: 27.02. - 03.03.2023 Počet účastníkov: 8 Miesto: Pembroke, Malta [...]

Kabácka kvapka krvi

26 januára, 2023|Komentáre vypnuté na Kabácka kvapka krvi

Dnes ráno sme boli darovať krv. Ja som bol prvodarca a priznám sa, že som nad tým rozmýšľal viackrát, [...]

Turiec International Bartender Cup

23 januára, 2023|Komentáre vypnuté na Turiec International Bartender Cup

We announce, that this year in February 23rd will take place the 1. year of the competition "TURIEC INTERNATIONAL [...]