• Ponúkame vzdelávanie, ktoré zlepšuje kvalitu života ľudí na rôznych úrovniach – odborné vzdelávanie a príprava (OVP), celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie mládeže, ľudí so špeciálnymi potrebami a v zložitých životných situáciách.

  • V rámci našich služieb sa opierame o nadobudnuté skúsenosti z doterajších aktivít a spolupráce s aktérmi na trhu práce ako aj s partnermi z celej Európy.

  • Využili sme potenciál medzinárodných programov a zamerali sme sa na projekty v medzinárodnom kontexte/význame.

  • Realizáciou projektov Erasmus+ sme nadviazali na získané poznatky a skúsenosti v rámci mobilít a prenosu know-how z predchádzajúceho programu pre vzdelávanie Leonardo da Vinci.

  • Vďaka dlhodobej spolupráci s aktérmi na trhu práce ako aj poskytovateľmi vzdelávania vzniklo konzorcium OVP, ktorého poslaním je napĺňať ciele jednotlivých zapojených organizácií ako aj konzorcia ako celku.

Typy projektov

Názov malého projektu: Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21.storočia

Kód malého projektu: SK/FMP/11b/07/027

Obdobie realizácie: 01.09.2021 – 30.06.2022

Celkové oprávnené výdavky: 20 994,00€

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja: 17 844,90 €, Štátny rozpočet SR: 2 099,40 €, Vlastné zdroje: 1 049,70 €

Projekty realizované na lokálnej, regionálnej či celoslovenskej úrovni.

Spadajú tu projekty financované zo zdrojov štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov (VÚC) či miestnych samospráv, ale taktiež projekty spolufinancované zo zdrojov Európskej únie.

„V období 2018 – 2021 sme realizovali národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie – Bilancia kompetencií“

Erasmus+ je program Európskej únie podporujúci realizáciu aktivít na medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 – 2020.

Aktívne sa podieľame na realizácií projektov v dvoch kľúčových akciách:

KA1: Vzdelávanie a mobilita jednotlivcov

KA2: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Skupina lektorov a poradcov pôsobiacich v oblasti kariérového poradenstva a vzdelávania dospelých. V priebehu aktívnej praxe sa komunita rozrástla a naďalej sa rozrastá o ďalších nadšencov, inovátorov, priekopníkov, kariérových poradcov, lektorov a odborníkov.

K svojej práci pristupujeme odborne, kvalitne a samozrejme kreatívne, nakoľko vo veľkej miere využívame metódy zážitkovéhio učenia, ktoré sa stalo osvedčeným spôsobom ako klientov aktívne zaujať a priniesť im želané výsledky.

Naše aktivity, príspevky a kurzy nájdete na stránke www.kabaci.sk

Program Lenoardo da Vinci bol súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej komisie so zameraním na projekty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

Programovacie obdobie: 2007-2013

Pokračovateľom je aktuálne Program Erasmus +.

K.A.B.A. Slovensko sa zapojila do viacerých projektov, ako napr. Európsky účet zručností 2013, Youth Enterprise Accelerator 2014 a ďalšie.

Informačné články k projektom

Obchodná na praxi v Írsku

3 júla, 2024|Komentáre vypnuté na Obchodná na praxi v Írsku

Názov projektu:  Turiec do Európy, Európa do Turca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128910 Termín: 02.06.-15.06.2024 Počet účastníkov: 8+1 Odbor: obchodná akadémia [...]

Odborná prax žiakov v Zlíne

3 mája, 2024|Komentáre vypnuté na Odborná prax žiakov v Zlíne

Názov projektu:  Turiec do Európy, Európa do Turca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128910 Termín: 08.04.-19.04.2024 Počet účastníkov: 8+1 Odbor: kuchár, čašník, kuchár [...]

Prizvaný gastro expert na SOŠ obchodu a služieb

27 marca, 2024|Komentáre vypnuté na Prizvaný gastro expert na SOŠ obchodu a služieb

Názov projektu:  Turiec do Európy, Európa do Turca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128910 Termín: 25.03.-26.03.2024 Počet účastníkov: 1 Odbor: kuchár Miesto: Martin, [...]

Študenti z Priemyslovky na skok v Granade!

25 marca, 2024|Komentáre vypnuté na Študenti z Priemyslovky na skok v Granade!

Názov projektu:  Turiec do Európy, Európa do Turca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128910 Termín: 11.03.-22.03.2024 Počet účastníkov: 10+1 Odbor: Informačné a [...]