• Názov projektu:  Turiec do Európy, Európa do Turca

  • Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060774

  • Termín: 20.03-31.03.2023

  • Počet účastníkov: 11+2

  • Odbor: Business and administrative

  • Miesto: Granada, Španielsko

  • Partneri: Universal mobility

Prax v Španielsku

V druhom polroku školského roku 2022/2023 v termíne od 19.03. 2023 do 01.04. 2023 absolvovalo odbornú prax v Španielsku v Granade 11 žiakov 4.C triedy Obchodnej akadémie v Martine. Išlo o mobilitu v rámci projektu Erasmus+ „Turiec do Európy, Európa do Turca“, ktorú zorganizovala spoločnosť K.A.B.A. Slovensko. Mobility sa zúčastnili aj dve sprevádzajúce osoby – učiteľky odborných ekonomických predmetov. Ubytovanie bolo zabezpečené blízko centra v hosteli – White Nest Hostel, v ktorom sa podávali raňajky, obed aj večera. Vzhľadom k tomu, že v hosteli bolo viac skupín rôznej národnosti, mali žiaci možnosť konverzovať s rovesníkmi a nadviazať nové kontakty aj mimo práce.

Cieľom mobility bolo, aby si žiaci utvrdili získané teoretické poznatky z odborných predmetov, oboznámili sa s fungovaním zahraničného administratívneho sektora, spoznali kultúru iného štátu a rozvíjali svoje jazykové schopnosti. Žiaci pracovali 3-6 hodín denne v rôznych firmách, hlavne v hoteloch na recepcii, v kancelárii, ktorá zabezpečovala mobilitu, ale aj v multiservisnej spoločnosti či v remeselnom podniku.

Voľný čas

O program v mimopracovnom čase sa starala kancelária Universal mobility. Okrem krátkeho kurzu španielčiny na začiatku mobility pripravila pre žiakov zaujímavú aktivitu, spojenú so spoznávaním mesta Granada podľa mapy s vyznačenými najznámejšími miestami či pamiatkami v meste, ktoré mali žiaci v určenom časovom intervale nájsť a odfotiť sa pri nich. Najrýchlejšiu skupinku čakala sladká odmena. Veľmi zaujímavé boli aj dve prehliadky so sprievodkyňami z Universal mobility. Zaviedli nás do turisticky atraktívnych štvrtí mesta, ako je napríklad arabská štvrť Albayzín a štvrť Sacromonte s pôvodnými obyvateľmi, ktorí žijú v domoch vsadených priamo do kopcov. Okrem uvedených štvrtí nás zaujali aj ulice s art umením. Vďaka kancelárii mali účastníci mobility možnosť absolvovať tiež nezabudnuteľnú prehliadku nádhernej Alhambry – symbolu mesta Granada, vrátane jej veľkolepých záhrad. Vo voľnom čase mohli žiaci aj učiteľky navštíviť ďalšie známe pamiatky, ako Katedrálu, Kráľovskú kaplnku, kláštory Abadia, Cartuja a San Jerónim alebo sa len tak túlať po uličkách a nasávať atmosféru mesta. Veľkou výhodou pritom boli aj dopravné karty s neobmedzeným limitom, ktoré sme dostali hneď po príchode do hostela.

Cez víkend sme si sami zorganizovali výlet do Malagy, kde sme okrem samotného mesta a múzea navštívili aj nádhernú jaskyňu Nerja, do ktorej sme sa odviezli turisticky atraktívnym vláčikom a poobedie sme potom strávili pri mori. V nedeľu sme si urobili turistickú vychádzku do neďalekej dedinky Monachill a užili sme si aj trochu adrenalínu pri prechode cez závesné mosty a chvíľami aj po úzkych cestičkách.

Poďakovanie

Na záver možno konštatovať, že mobilita všetkých  veľmi obohatila po pracovnej, kultúrnej aj jazykovej stránke. Preto sa chceme poďakovať našej vysielajúcej inštitúcii – K.A.B.A. Slovensko a jej zamestnancom, ktorí sa o nás starali a boli nám nápomocní po celú dobu. Poďakovanie však patrí aj našej obchodnej akadémii za to, že nám umožnila absolvovať odbornú prax práve formou mobility v zahraničí. Veríme, že spolupráca školy a spoločnosti K.A.B.A. Slovensko bude pokračovať a že sa vďaka tomu dostanú do zahraničia aj ďalší žiaci.

Ing. Ľubica Mikušová, Ing. Ivana Židová – sprevádzajúce učiteľky