K.A.B.A. SLOVENSKO

Sme priekopníci v kariérovom poradenstve na Slovensku

Sme záujmové združenie právnických osôb neziskového charakteru so sídlom v Martine. Pôsobíme v oblasti kariérového poradenstva a vzdelávania žiakov a dospelých pre rôzne cieľové skupiny , organizujeme mobility pre žiakov a pedagógov do krajín EÚ.

  • dlhoročné skúsenosti s individuálnym a skupinovým kariérovým poradenstvom
  • švajčiarske know how transformované na slovenské podmienky
  • tvorba vlastnej metodiky a metodických materiálov, aplikácia pokrokových učebných metód
  • skúsení lektori a poradcovia sú odborníci v oblasti andragogiky, psychológie, pedagogiky so zameraním na sociálnu prácu
  • slovenskí a medzinárodní partneri

SME KVALIFIKOVANÍ

Odbornosť

SME NADŠENCI

Kreativita

SME ODHODLANÍ

Kvalita

Zakladáme si na kvalite

„Kvalita je najpresnejšou mierou všetkých vecí. (Aristoteles)“

0
Rokov
0+
Lektorov, poradcov a odborníkov
0
Partnerov doma aj v EÚ
0tis.
Spokojných klientov

Vedenie združenia

Mária Kubišová
Mária KubišováZakladateľka a riaditeľka
Stojí za založením združenia K.A.B.A. Slovensko v roku 1997. Okrem toho, že sama je lektorka, poradkyňa, tvorkyňa metodiky a spoluautorka viacerých kurzov, vedie skvelý tím lektorov a poradcov, ktorí pôsobia v oblasti rozvoja osobnosti, soft skills, orientácie na trhu práce, kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.

Svoje lektorské zručnosti a skúsenosti s tvorbou metodiky K.A.B.A. Slovensko na rozvoj osobnosti a kariérové poradenstvo odovzdávala v rámci medzinárodných projektov v Srbsku, Chorvátsku a Gruzínsku.

Získala viaceré certifikáty: Tréning trénerov (OWZ Mníchov), Vzdelávacia práca s nezamestnanými (v Arbeitsgestaltung K.A.B.A. Uster), Lektor vzdelávania dospelých (v CĎV pri UK v Bratislave) Poradca na Kompetenzenbilanz (Rakúsko) a Národný tréner na bilanciu kompetencií podľa kritérií federácie FECBOP

Svoj voľný čas rada trávi aktívne na bicykli či prechádzkami v prírode, občas si zacvičí jógu, prečíta knihy na rozvoj osobnosti. V posledných rokoch sú jej dobíjačmi energie vnúčikovia Maxim a Samko.

Martin Kubiš
Martin KubišZástupca riaditeľa
Je riaditeľ a iniciátor založenia 1. národného konzorcia stredných škôl Erasmus+ na Slovensku, ktoré vzniklo v 2013.

Skúsenosti s mobilitnými projektami má od 2009 ako účastník projektu Leonardo da Vinci. Odvtedy sa spolupodieľal na príprave a realizácií viac ako 20 medzinárodných projektov od LdV partnerstiev, TOI, Grundtvig až po Erasmus+ KA1 a KA2. Za jeden z najväčších úspechov považuje, že konzorcium „Turiec do Európy, Európa do Turca“ v 2018 získalo Chartu Erasmus+ v OVP, čo je dodnes Európska rarita.

V treťom sektore pôsobí v združení K.A.B.A. Slovensko, ktoré zorganizovalo v Erasmus+ mobility vyše 500 žiakov a 100 pedagógov do 15 krajín EU. Vďaka projektom participoval na inovovaní a importe viacerých metodík a know-how zo zahraničia, je certifikovaný kouč „KompetenzenBilanz“ a poradca „Bilan de Competénces“ podľa modelu FECBOP a pôsobí ako odborník aj v projektoch iných organizácií.

Vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe Matematiku a Manažment.