Kľúčová akcia 2  programu Erasmus+

Podpora projektových aktivít so zameraním na:

  • Skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach

  • Vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov

  • Prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce

Naše partnerstvá

Združenie K.A.B.A. Slovensko sa stalo, aj vďaka svojim skúsenostiam, partnerom v dvoch medzinárodných projektoch.

Informačné články k projektom

Informačný seminár C-Game

3 októbra, 2022|

Pozývame Vás na informačný seminár k novovytvorenej online hre C-Game: Hra s prvkami kariérového poradenstva v meste plnom [...]