„Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a zapamätám si, zapoj ma a porozumiem.”– čínske príslovie

K.A.B.A. Slovensko pravidelne organizu je stáže a hostí zahraničných účastníkov, pomáha im  a povzbudzuje  v zdokonaľovaní ich technických a jazykových schopností. Pre účastníkov organizujeme dlhodobé aj krátkodobé stáže v rôznych odborných oblastiach, ktoré sú spojené s návštevami vo firmách a na odborných pracoviskách škôl. Účasťou na stážach si zdokonaľujú svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti. Zároveň spoznávajú krajinu, ľudí, ich kultúru a spôsob života. Žiaci majú možnosť nadviazať kontakt s novými mladými ľuďmi a učitelia zas s ostatnými zahraničnými kolegami.

NAŠE SKÚSENOSTI

 • V rozvoji vedomostí a zručností žiakov a ich nadobúdanie v reálnom pracovnom prostredí hrá významnú úlohu medzinárodná spolupráca.
 • Na základe našich dlhoročných skúseností s odbornými stážami v rámci Európy sa opierame o naša poznatky, kladieme dôraz na kvalitu, program plánujeme v závislosti od konkrétnych požiadaviek vysielajúcich partnerov a účastníkov.
 • Hosťovanie prebieha v spolupráci so školami nášho konzorcia, iných partnerských škôl, strediskami odbornej praxe, ako aj s firmami a organizáciami súkromného a verejného sektora.
 • Našou dlhodobou snahou je nielen vysielať žiakov a pedagógov k partnerom v zahraničí, ale zároveň poskytovať možnosti hosťovania zahraničných účastníkov v regióne Turiec.

ZABEZPEČUJEME

 • Vzdelávací program
 • Ubytovanie s plnou alebo ½ penziou
 •  Kultúrne, športové aktivity so vstupmi  v rámci voľného času na základe dohody
 • Local Transport- cestovné lístky
 • 24 hod. podpora a starostlivosť o účastníka

HOSŤOVANIE

 • K.A.B.A. Slovensko pravidelne  hostí zahraničných účastníkov, pomáha im  a povzbudzuje ich v zdokonaľovaní ich technických a jazykových schopností
 • Pre zahraničných účastníkov  organizujeme dlhodobé aj krátkodobé stáže v rôznych odborných oblastiach
 • Stáže sú spojené s návštevami vo firmách a na odborných pracoviskách škôl
 • Účasťou na stážach môžete zdokonaliť svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti. Zároveň spoznáte krajinu, ľudí, ich kultúru a spôsob života.
 • Žiaci majú možnosť nadviazať kontakt s novými mladými ľuďmi a učitelia zas s ostatnými zahraničnými kolegami

STÁŽE ORGANIZUJEME V ODBOROCH

 • cestovný ruch
 • gastronómia
 • domovy sociálnych služieb
 • administratíva
 • technické zameranie
 • grafika

OBLASTI PRE UMIESTNENIE STÁŽISTOV