Náš tím sa v rámci programu Erasmus+  zameriava aj na odborné stáže pre pre študentov zahraničných stredných škôl. Organizujeme dlhodobé aj krátkodobé stáže v rôznych odborných oblastiach, ktoré sú spojené s realizáciou praxe vo firmách a na odborných pracoviskách škôl. Absolvovanie stáží je výborná príležitosť pre študentov, kde bližšie spoznajú charakter práce v spolupráci so zahraničnými zamestnávateľmi.

Hosťovanie žiakov realizujeme na strednom Slovensku v regióne Turiec. Mesto Martin a jeho okolie ponúka žiakom mnoho príležitosti na absolvovanie praxe v rôznych odvetviach.

NAŠE SKÚSENOSTI

 • V rozvoji vedomostí a zručností žiakov a ich nadobúdanie v reálnom pracovnom prostredí hrá významnú úlohu medzinárodná spolupráca.
 • Na základe našich dlhoročných skúseností s odbornými stážami v rámci Európy sa opierame o naše poznatky, kladieme dôraz na kvalitu, program plánujeme v závislosti od konkrétnych požiadaviek vysielajúcich partnerov a účastníkov.
 • Hosťovanie prebieha v spolupráci so školami nášho konzorcia, iných partnerských škôl, strediskami odbornej praxe, ako aj s firmami a organizáciami súkromného a verejného sektora.
 • Našou dlhodobou snahou je nielen vysielať žiakov a pedagógov k partnerom v zahraničí, ale zároveň poskytovať možnosti hosťovania zahraničných účastníkov v regióne Turiec.

HOSŤOVANIE

 • Náš tím pravidelne hostí zahraničných účastníkov a zameriava sa na ich vzdelávanie a profesijné výsledky v odbornej praxi, pomáha im a povzbudzuje ich v zdokonaľovaní ich technických a jazykových schopností.
 • Účastníci sú počas praxe pod dohľadom vopred dohodnutého mentora alebo koordinátora, ich aktivitu a výsledky z praxe pravidelne sledujú a zaznamenávajú.
 • Každý účastník obdrží kartu, na mestskú dopravu, ktorá im umožní pohyb po meste Martin.
 • Vo voľom čase máme pre žiakov pripravený program, ktorý pozostáva z výletov, exkurzií a zábavy.
 • Počas celého pobytu je im k dispozícii zodpovedná osoba organizácie K.A.B.A. Slovensko, ktorá sa zúčastňuje na spoločnom programe a aktivitách, je im pravou rukou pri akýchkoľvek situáciách 24 hodín denne.
 • Na záver zrealizovanej stáže organizujeme spoločné odovzdávanie certifikátov, kde spolu s účastníkmi zhodnotíme priebeh a prínos v ich odbornej praxi.

ZABEZPEČUJEME

 • Vzdelávací program
 • Ubytovanie s plnou alebo ½ penziou
 •  Kultúrne, športové aktivity so vstupmi  v rámci voľného času na základe dohody
 • Local Transport- cestovné lístky
 • 24 hod. podpora a starostlivosť o účastníka

STÁŽE ORGANIZUJEME V ODBOROCH

Valentín na OA v Martine v znamení medzinárodnej súťaže

23 februára, 2024|Komentáre vypnuté na Valentín na OA v Martine v znamení medzinárodnej súťaže

Názov súťaže: Memoriál Evky Lukáčovej Termín: 14.02.2024 Počet účastníkov: 10 Odbor: obchodná akadémia Miesto: Obchodná akadémia v Martine Partneri: Obchodná akadémia [...]

Ďalší úspešný ročník TURIEC International Bartender Cup!

20 februára, 2024|Komentáre vypnuté na Ďalší úspešný ročník TURIEC International Bartender Cup!

Názov súťaže: TURIEC International Bartender Cup Termín: 15.02.2024 Počet účastníkov: 33 súťažiacich z 18 stredných škôl Miesto: Hotel Turiec, Martin Partneri: Old Herold, MONIN, K.A.B.A. Slovensko, SKBA [...]

A opäť tu máme SLIVCUP!

2 februára, 2024|Komentáre vypnuté na A opäť tu máme SLIVCUP!

Názov súťaže: SLVCUP 2024 Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128910 Termín: 24.01.-26.01.2024 Počet účastníkov: 2+1 Odbor: hotelová akadémia Miesto: Zlín, Česká republika Partneri: Stredná škola gastronómie a obchodu [...]