20 ROKOV KARIÉROVÉHO PORADENSTVA NA SLOVENSKU – 20 ROKOV K.A.B.A. SLOVENSKO

20 rokov existencie K.A.B.A. Slovensko a v súčasnosti aktuálna téma kariérové poradenstvo nás motivovalo zorganizovať v Martine 18. októbra 2017 konferenciu KARIÉROVÉ PORADENSTVO – míľniky, úspechy a výzvy.

Vďaka SAAIC sme na pôde Mestského úradu v Martine usporiadali podujatie, na ktorom sa stretli odborníci z danej problematiky.
Švajčiarske know-how bolo nadčasové a je dnes veľmi aktuálne, o kariérovom poradenstve sa hovorí na všetkých fórach. História združenia od roku 1997 priniesla mnoho aktivít a projektov, ktoré sme zrealizovali a pripomenúť si ich a stretnúť sa po rokoch bolo veľmi zaujímavé.

Program konferencie:

    S diskusnými príspevkami a prezentáciami vystúpili:

V bode programu Dopad kariérového poradenstva na odborné vzdelávanie a prípravu si žiaci zo stredných odborných škôl z Martina, ktorí absolvovali odbornú prax v zahraničí cez projekty Erasmus+ pripravili prezentácie o ich mobilitách.
* Prezentácia žiakov zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin
* Prezentácia žiakov z Obchodnej akadémie Martin

Na konferencii sa nám prihovorili aj pani riaditeľky týchto škôl, s ktorými združenie K.A.B.A. Slovensko vytvorilo 1. slovenské konzorcium stredných odborných škôl na Slovensku. Za Strednú odbornú školu obchodu a služieb vystúpila pani riaditeľka Slávka Guráňová, za Obchodnú akadémiu sa nám prihovorila pani riaditeľka Elena Siráňová a za Strednú priemyselnú školu vystúpila pani riaditeľka Dagmar Najšlová.

Konferencie sa zúčastnili:
honorárna konzulka Švajčiarska, švajčiarsky zakladateľ K.A.B.A. Slovensko, prezident FECBOP z Belgicka (Federácia na bilanciu kompetencií), generálny riaditeľ a námestníčka UPSVaR v Bratislave, riaditeľka odboru CŽV MŠ SR, prezident AIVD, niektorí členovia správnej a dozornej rady, zástupcovia úradov práce SR, stredných škôl, samosprávy, firiem v regióne Turiec, experti v kariérovom poradenstve v SR, bývalí aj súčasní zamestnanci, externí spolupracovníci K.A.B.A. Slovensko a ďalší hostia.

Ďakujeme všetkým za ich účasť na konferencii, za milé stretnutie, za pozitívne ohlasy a prajeme združeniu K.A.B.A. Slovensko ešte veľa zmysluplnej práce v jeho ďalších rokoch.

NAPÍSALI A NATOČILI O NÁS:

Napísali o nás: https://rozvojkariery.sk/kaba-slovensko-priekopnici-karieroveho-poradenstva-oslavuju-20-rokov

Link na reportáž TV turiec: https://youtu.be/X3oWGc3DV1w

SPÄTNÁ ODOZVA OD ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE:

Srdečne pozdravujem celý „team“, všetkých starých skúsenosťami a mladých entuziazmom.
Som rád, že som mohol stráviť pár príjemných chvíľ s priateľmi a starou partiou, ktorá ešte stále aktívne a hlavne tvorivo pracuje naďalej na perfektných základoch vybudovaných tak dávno :). Som veľmi rád, že som bol účastníkom takého podujatia (dokonca som sa objavil aj na fotografiách v prezentácii, čo som bol milo prekvapený).
Novému vedeniu prajem veľa tvorivých nápadov, ktoré sa realizujú už aj v tomto období. Keď budete cítiť potrebu poskytnutia podpory v oblasti mojej pôsobnosti, veľmi rád prispejem troškou k zveľadeniu „dobrého diela.“

Tono Tomko – náš bývalý externý zamestnanec

ĎAKUJEM, ĎAKUJEM, ĎAKUJEM…
– za príležitosť, ktorá mi bola v roku 1999 ponúknutá, aby som sa stala lektorom KABA Slovensko…
– za možnosť byť zúčastnená na všetkých školeniach a seminároch, ktoré ma pripravili predstúpiť pred skupinu a lektorovať prvý kurz….
– za úžasné vedenie, ktoré nezabúda…
– za fantastický kolektív, s ktorým som si aj po rokoch mala čo povedať a určite ešte nie sú vyčerpané všetky témy…..
– za všetkých ľudí, ktorých som spoznala a mestá, do ktorých som sa dostala…
– za pozvanie na túto hodnotnú konferenciu…
– za prezentácie, ktoré sú pre mňa mimoriadne cenné…
… ešte raz – za toto všetko ĎAKUJEM.

Zuzana Parobková – naša bývalá externá zamestnankyňa

„Bolo mi cťou zúčastniť sa vašej konferencie, ktorá mala vysokú úroveň:))
Nech sa K.A.B.-e aj naďakej darí:)“

S úctou
Viera Grenčíková