Pedagógovia sa učia rozpoznávať a využívať príležitosti pre vzdelávanie aj mimo nich.

Spojená škola v Čadci sa zapojila do inovačného vzdelávania, ktoré viedli lektorky Mária Kubišová a Ľudmila Maitnerová.

Kurz Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja  prebiehal v termíne  21.11.-12.12.2023 a zúčastnilo sa ho 24 pedagógov.  Zostavený bol z troch tém: Kľúčové kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca a ich rozvoj, Implemenetácia aktivizujúcich a inovatívnych metód vo výchovno-vzdelávacom procese a Rozvoj kritického myslenia cez zážitkové učenie.

Kurz bol v rozsahu 52 hodín a súčasťou ukončenia kurzu boli záverečné prezentácie vypracované účastníkmi vzdelávania a odovzdávanie certifikátov.

Hodnotenie a spätná väzba

Ktoré témy Vás zaujali a prečo?

Metódy, ktoré sme si prakticky skúšali na kurze. Všetky boli super a aj použiteľné v praxi.

Didaktické hry, pretože ich najviac viem použiť v praxi.

Každá téma bola niečím zaujímavá a využiteľná v mojej praxi.

Didaktické hry.

Všetky témy boli zaujímavé a využiteľné v praxi👍👍👍.

Zaujali má nové metódy, s ktorými som sa doteraz nestretla, veľa som sa z nich naučila a budem sa snažiť ich aplikovať do praxe. Zaujímavé boli pre mňa tým, že boli zaujímavo rozpísané a podané.

Metódy na rozvoj kritického myslenia, všetky boli zaujímavé.

Hry na rozvoj kreativity.

Zaujímalo ma všetko aj aktivizujúce metódy aj metódy na kritické myslenie. Dajú sa perfektne využiť v praxi.

Každá téma mala niečo do seba. Vždy sa našla nejaká perlička, ktorá bola prínosom na náš profesijný rozvoj.

Aktivizujúce metódy – realizácia priamo na kurze.

Praktické – aktivizujúce metódy, využijem ich v škole.

Aktivizujúce metódy, praktické cvičenia.

Kritické myslenie.

Metódy vyučovania boli výborné/ aktivity/. Zápalky,Bankomat,Editor,Migranti,6 klobúkov.

Jednotlivé metódy a hlavne tie, ktoré sme si mohli aj praktický vyskúšať a lepšie sa aj spoznať.

Aktivizujúce metódy a ich využitie v praxi.

Všetko bolo výborne.

Inovačné metódy, kritické myslenie.

Aktivizujúce metódy, kritické myslenie.

Metódy kritického myslenia, pretože vdychujú život do výučby.

Metódy a aktivity, ktoré sme robili, dozvedeli sme sa niečo nové, bola to pekná hravá a zábavná forma.

Inovačné metódy vo vzdelávaní.

Odporučili by ste tento kurz Vašim kolegom? Vaše zdôvodnenie prečo?

Veľmi zaujímavý a praktický , odporúčam všetkých kolegom.

Áno, je to príjemný kurz s praktickým využitím v praxi.

Áno, zaujímavé informácie využiteľné v praxi.

Áno odporučila by som tento kurz kolegom, pretože bol veľmi zaujímavý aj jednotlivé aktivity boli veľmi zaujímavé.

Áno. Zaujímavý, pre prax prínosný, dynamický.

Áno. Bol obohacujúci a podnetný.

Áno. Kurz bol kreatívny, zábavný.

Áno. Veľa dobrých nápadov pre prax. Najlepšie boli aktivity.

Áno, z dôvodu využívania veľkého množstva inovatívnych metód vo vyučovaní, pri ktorých by do procesu boli viac zapájaní aj žiaci.

Určite áno. Bolo veľmi podnetné a zábavné. Spojilo viac pedagogický kolektív na základe skupinových aktivít.

Áno, bolo to spestrením, obohatením, človek získal nové metódy na obohatenie vyučovania zábavnejšou formou.

Odporučila, určite a hlavne pre využitie v praxi.

Odporučila, ľudsky prístup.

Áno, odporučila. Pretože je dôležité , aby bol aktívny žiak aj učiteľ.

Určite áno, vyhovovala mi dĺžka, náročnosť kurzu.. téma kurzu.

Áno, človek časom skĺzne do rutiny vo vyučovacom procese, pripomenúť si, že sú aj iné možnosti…

Odkaz lektorkám

Veľa spokojných žiakov a veľa úspechov v  tom čo robíte.

Skvelá práca, pokračujte naďalej. ĎAKUJEM❤️

Vaša práce je veľmi užitočná, dôležitá pre pedagogických zamestnancov na ich rozvoj.

Ďakujem Vám za vašu prácu a slová podpory ako i pochvalu, ktoré sú pre nás motivujúce.

Ďakujeme za Vaše rady a nápady do našej praxe.

Prajem im veľa zdravia, aby mohli naďalej vykonávať takúto skvelú prácu.

Ďakujem za zmysluplne strávený čas.

Vďaka za veľa  dobrých nápadov a podnetných materiálov. Rada sa zúčastním ďalšieho  kurzu s vami.

Vďaka za veľa dobrých nápadov a materiálov.

Ďakujem za príjemné a užitočné vzdelávanie, za príjemnú atmosféru a profesionálny prístup.

Pani Ľudmilka bolo mi cťou 🥰

Ďakujem za množstvo inšpirácií pre prácu s deťmi. Bolo to skvelé.

Ďakujem veľmi pekne  za váš čas, o podelenie sa s Vašimi vedomosti a skúsenosťami.

Vykonávať svoju prácu tak ako ju robia naďalej.

Ďakujem za príjemné strávené chvíle s Vami.

FOTOGALÉRIA

Výber otázky
Záverečná prezentácia
Účastníčka inovačného vzdelávania
Vyučovanie