Dňa 14. septembra 2017 sme sa v Bratislave zúčastnili na konferencii Národná cena kariérového poradenstva 2017, ktorú organizovalo centrum Euroguidance, SAAIC. Na konferencii prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, kde jednu z cien prevzala aj naša pani riaditeľka Ing. Mária Kubišová.

Na veľtrhu sme predstavili naše združenie a súťažný príspevok Kurz Bilancie Kompetencií – Kariérové poradenstvo pred nástupom na mobilitu pre žiakov stredných škôl v regióne Turiec. V rámci workshopu, kde publikum hlasovalo o udelení Ceny publika sme názorne prezentovali niektoré naše aktivity súvisiace s kariérovým poradenstvom a s Bilanciou kompetencií.