Termín: 6.11.-17.11.2017
Miesto: školská jedáleň SOŠ OaS Martin, Hotel Turiec, Penzión Ľadoveň, Čáry-Máry
Odbor: Střední škola obchodu, remesel a služeb – kuchár, čašník, Ústí nad Labem
Počet: 9 žiakov + 1 pedagóg

V rámci projektu ERASMUS+ pod názvom mobility: „Turiec do Európy, Európa do Turca“ sa zúčastnili žiaci z Ústí nad Labem zo Střední školy obchodu, řemesel a služeb odbornej stáže na Slovensku. V hoteli Turiec, v školskej kuchyni SOŠ OaS Martin, v Penzióne Ľadoveň a v Čáry Máry dva týždne získavali nové skúsenosti a zručnosti v odboroch kuchár, čašník na odbornej praxi.

NAPÍSALI O MOBILITE:

stránka školy SOŠ OaS Martin: https://sosmt.edupage.org/news/#879