Projekt v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III A

Akreditovaný kurz sprievodcov cestovného ruchu, končiaci certifikátom.

Školenie v práci s počítačom a internetom, tvorba propagačných materiálov.

Tréning outdoorových aktivít – pešia turistika, cykloturistika, hipoturistika, lyžiarska turistika a lezectvo. Vytvorenie materiálneho zázemia pre tieto aktivity.

Školenie v oblasti podnikania a marketingu.

Ciele projektu

Hlavným cieľom bola podpora zamestnanosti s využitím cezhraničnej spolupráce s Poľskom. Vytvorenie nových pracovných miest a rozvoj podnikania v cestovnom ruchu, ako nástroj socio-ekonomického rozvoja regiónu.

Ďalšie ciele

Vyškoliť 15 mladých, športovo založených nezamestnaných na znalcov miestnej histórie a sprievodcov aktívnej turistiky v regióne Turiec – v okresoch Martin a Turčianske Teplice, schopných viesť aj outdoorové aktivity turistov.

Vytvorenie nového produktu cestovného ruchu v Turci, ktorý bude zabezpečený po ľudskej aj materiálnej stránke.

Rozvoj cezhraničnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií – návšteva v „Beskidzka Wyžsza Szkola Turystyki“.

Rozvoj cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu- návšteva z regiónu Žywiec.

Partneri

  • Turčianska bicyklová skupina JUS
  • Regionálna a rozvojová agentúra Turiec

Doba realizácie projektu: 1.1.2006-31.12.2006

Miesto realizácie: Región Turiec – okresy Martin a Turčianske Teplice, Región Žywiec – Poľsko

Financovanie: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty