Európsky účet zručností 2013,  Leonardo mobility PLM

V rámci programu Leonardo da Vinci absolvovalo 14 mladých ľudí stáž v UK, South Wales and East Middlands. Stáž bola zameraná na aktívnu účasť v odbornej príprave a praxi s domácimi učiteľmi, majstrami a odborníkmi.

Detaily projektu

Európsky účet zručností 2013 s programom Leonardo da Vinci bol zameraný na odborné vzdelávanie a prípravu. Jeho cieľom bolo podporovať účastníkov odborného vzdelávania a prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností a kvalifikácií s cieľom podporiť ich osobný rozvoj, zamestnateľnosť a účasť na európskom trhu práce. Zároveň má za cieľ podporovať zvýšenie kvality a inovácie systémov odborného vzdelávania a uľahčiť mobilitu účastníkov tohto typu vzdelávania.

Partneri

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty