Miesto: České vysoké učení technické v Praze, Praha, ČR

Termín: 30.1.-31.1.2020

Hosťujúci partner: Národní vzdelávací fond a Asociace výchovných poradců

Program stretnutia

  • Predstavenie partnerov
  • Časová os projektu
  • Prehľad výstupov projektu
  • Rozdelenie úloh medzi partnerov
  • Diskusia ohľadom možností hry, prvé nápady