Miesto: online prostredníctvom MS TEAMS*

Termín: 19.1.2021

Hosťujúci partner: K.A.B.A. Slovensko

Program stretnutia

  • Zhodnotenie aktuálneho stavu splnených a rozpracovaných úloh
  • Profil povolaní: popis, činnosti a ďalšie dôležité informácie
  • Práca s online databázou povolaní
  • Zoznam budov: doplnenie chýbajúcich budov
  • Diskusia k vytvoreniu a pomenovaniu odborných pracovných oblastí pre online hru
  • Predstavenie prototypu hry- postrehy a komentáre
  • Návrhy dizajnu online hru

*2. spoločný míting partnerov C-Game sa mal uskutočniť v septembri 2020 v Martine na Slovensku, nakoľko epidemická situácia a prijaté opatrenia toto stretnutie nedovolili zrealizovať, s partnermi sme sa presunuli do online priestoru a stretnutia a hlavné mítingy realizujeme prostredníctvom služby Microsoft Teams