Young Social Enteprice Europe – Leonardo partnerstvá

S týmto projektom prichádzame spolu s partnermi ako aktívni v odbornom tréningu, s podporou mladých ľudí a sociálnych podnikateľov v krajinách jednotlivých partnerov.

Detaily projektu

Sociálne podnikanie rastie naprieč Európou, hnutie naberá na rýchlosti prostredníctvom implementácie „Big Society“ (Veľkej Spoločnosti), potvrdzujúc vykonávanie verejných služieb prehľadne v spolupráci s ľuďmi, ktorí z nej získavajú prínos. Tento projekt preskúmava spoločné témy ohľadom zostavenie, behu a financovania sociálneho podniku. Sociálne podniky/firmy sú spoločnosti založené s cieľom, majú svoju misiu a aplikujú stratégie založené na trhoch tak, aby dosiali sociálny účel. Ich implementácia (založenie/financovanie/beh) sa líši medzi jednotlivými krajinami. Náš dôraz je na roli odborného tréningu ktorý (môže) hrať v zostavení a vedení sociálneho podniku u mladých (18-30 ročných) podnikateľoch.

Všetci partneri boli zapojení do tréningu a podpory mladých do zamestnania a tréningu (vrátane založenia a udržania sociálneho podniku). Vyvinuli sme Sprievodcu Sociálnym Podnikaním, ktorý čerpá z lekcií a skúseností z partnerských krajín EU, vyzdvihujúce ich jedinečné rozdiely v prístupoch a špecifických okolnostiach založenia, behu a financovania sociálnych podnikov.

Partnerstvo vyvinulo Sprievodcu Sociálnym Podnikaním aby zvýraznilo najlepšie skúsenosti v partnerských krajinách, ktorý bude sprievodcom sociálnym podnikateľom, podporujúcim agentúram, podporovateľom a investorom a iným zdrojom (napr. informácie o založení, podnikateľský tréning, financovanie atď) dostupný v rôznych krajinách. Tiež sme založili Zbierku príbehov (Story bank) úspešných sociálnych podnikateľov, ktorí sú inšpiráciou pre iných aby nasledovali ich kroky a založili si sociálnu firmu/podnik ktoré budú sledovať „Ľudia, Planéta, Profit“ trojitý základ sociálneho podnikania.

Partneri

  • Leonardo
  • Embrace Cooperation Ltd

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty