Miesto: online prostredníctvom MS TEAMS*

Termín: 29.6.2021

Hosťujúci partner: ZIM, Bulharsko

Program stretnutia

  • programátormi predstavená počiatočná fáza online hry
  • diskusia k častiam online hry: kvíz, karta povolania atď.
  • práca na online databáze povolaní- postrehy, stanovenie termínov finalizácie v anglickom a národných jazykoch
  • pripravované pilotné overovanie C-Game-predbežné stanovenie termínu
  • Dotazník posudzovania zmeny vnímania kariérovej orientácie žiakov- predstavenie, diskusia, úpravy
  • Newsletter C-Game: odprezentovanie, postrehy a komentáre
  • Diskusia o možnosti osobného stretnutia partnerov v Bulharsku

*3. spoločný míting partnerov projektu C-Game sa mal pôvodne realizovať osobne u partnera ZIM v Sofii v Bulharku, nakoľko naďalej pretrvávajú opatrenia a s nimi súvisiace obmedzenia, s partnermi pokračujeme v stretnutiach prostredníctvom online služby Microsoft Teams