EURO VALIDITA  2006-2007

DETAILY PROJEKTU

Projekt bol zameraný na porovnávanie certifikácie vzdelávania dospelých v krajinách zapojených do projektu ( Francúzsko, Taliansko, Slovensko), v rámci programu SOCRATES, podprogram Grundtvig 2,Partnerstvá vo vzdelávaní dospelých.

SOCRATES

Program SOKATES bol zavedený v roku 1995. Bol reakciou Európskej únie na súčasné potreby spoločnosti, vyplývajúce zo spoločenských ekonomických zmien, ale aj neustály rozvoj techniky a vedy, ktoré boli charakteristické pre posledné desaťročie 20. storočia. Sokrates je charakterizovaný ako doplnok k národným vzdelávacím systémom, ktorý podporuje a rozvíja oblasti, ktoré odrážali aktuálne potreby.

Súvisiace aktivity