Preventívne poradenstvo orientované na žiakov.

Čo žiak chce a prečo? – Motivácia

Čo môže, čo dokáže? – Výkonné vlastnosti

Aký je? – Charakter

Ciele projektu

Systematickou poradenskou činnosťou ovplyvniť:

  • Profesijnú orientáciu žiakov základných škôl
  • Výber vhodného povolania žiakov stredných škôl

Spracovať pracovné zošity pre žiakov ZŠ a SŠ.

Overiť nové poradenské prístupy v oblasti realizácie preventívneho poradenstva v reálnej praxi.

Nájsť optimálnu formu transformácie pozitívnych poznatkov z kurzu do reálnej praxe

Partneri

  • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
  • Národný úrad práce
  • Ministerstvo školstva
0
Stredné školy
0
Žiakov
0
Lektorov
0
Kurzy
0
Základné školy
0
Žiakov
0
Lektorov
0
Kurzy

Miesto realizácie: Prešovský kraj

Doba realizácie: 2002-2004

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty