V septembri sa do kurzu inovačného vzdelávania s názvom Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja zapojilo aj 24 učiteľov z Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici.  Kurz prebiehal v termíne 14.9.-13.10.2023 v rozsahu 52 hodín a účastníci ho úspešne ukončili záverečnou skúškou a vlastnou prezentáciou. Na záver im bolo  vystavené Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Vzdelávanie pedagógov je zamerané na témy, ktoré sa zaoberajú Efektívnou a nenásilnú komunikáciou. Zameriavajú sa aj na Efektívne riešenie problémov a konfliktov a aj na Zvládanie záťažových situácií v edukačnom prostredí školy.  Tieto témy sú v dnešnej dobe pri práci s mládežou, veľmi aktuálne a kurzy, nielen pre pedagógov, veľmi potrebné a prospešné. Zúčastnení pedagógovia si naozaj toto vzdelávanie užili a veľmi nás tešia aj ich pozitívne reakcie a spätné väzby.

Tím lektoriek organizácie K.A.B.A. Slovensko, ktorá má sídlo v Martine,  má dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní a vedení kurzov na rozvoj kľúčových kompetencií. Znamená to  rozvoj vedomostí, zručností a postojov, pričom portfólio je v týchto kurzoch zamerané na potreby pedagógov základných aj stredných škôl. Je vhodné aj pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov, pedagogických asistentov, školských psychológov aj kariérových poradcov.  Absolventi kurzu získané vedomosti vedia prakticky preniesť a využiť pri riešení rôznych situácií pri výchovno- vzdelávacom procese na školách, ale aj v bežnom živote.

Vzdelávanie pedagógov realizujeme na celom území Slovenskej republiky prezenčnou formou alebo online cez platformu Zoom.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Hodnotenie a spätná väzba

Ktoré témy Vás zaujali a prečo?

Asertívna komunikácia - je to priestor, v ktorom sa potrebujem zlepšovať.

Komunikácia  a jej využiteľnosť v praxi.

Všetky témy boli zaujímavé ..... téma komunikácie ma zaujala najviac, pretože komunikácia je v škole veľmi dôležitá.

Asertivita - lebo sama mám medzery.

Efektívna a nenásilná komunikácia - naučili ma viac o spôsobe komunikovania bez vyvolávania zbytočného napätia a nedorozumení.

Riešenie konfliktov - potrebné v bežnom živote.

Komunikácia a stres.

Asertivita, konflikty, stres.

Asertivita a aktivity k nej smerujúce.

Riešenie konfliktov, pretože je to najťažšia disciplína v komunikácii s niektorými kolegami.

Asertivita, robili sme zaujímavé aktivity.

Kľúčové kompetencie, asertívne techniky - vedomosti využijem nielen v škole ale aj v súkromnom živote.

Zaujalo ma všetko, najmä však praktické cvičenia, ktoré prispeli k utuženiu kolektívu.

Komunikácia, lebo ju najviac využívam v mojom povolaní.

Konflikt a jeho riešenie.

Ohodnotenie lektoriek a odkazy pre lektorky

Veľmi milé, aktívne, pozitívne naladené

Výborný. Profesionálne a milé.

Veľmi milé, empatické, tvorivé pri vedení skupín, spolupracovalo sa dobre, nápomocné pri riešení problémov.

Výborné odborníčky s ľudským prístupom.

Príjemné vystupovanie, odborné vedomosti na vysokej úrovni. Pripravené na lekcie.

Zapálené pre prácu a veľmi dobré lektorky.

Veľmi príjemné a empatické lektorky.

Odborníčky vo fachu, vedeli čo a ako hovoriť, primerané príklady.

Veľmi ústretové, odborne zdatné, motivujúce.

Veľmi profesionálne, empatické lektorky, odovzdali nám svoje vedomosti, zabavili nás aktivitami, stále sa nám venovali, veľmi srdečne ďakujem.

Mária Kubišová je lektorka, ktorá je zanietená pre svoju prácu, baví ju to, dokáže motivovať a navodiť veľmi príjemnú atmosféru. Mne sa s ňou veľmi dobre komunikuje, všetky informácie dostávame načas a ucelené.

Veľmi dobre.

Milé, vždy pripravené, vytvárali príjemnú atmosféru, komunikatívne...

Obdivujem, ako dokázali nadviazať osobný kontakt s členmi kurzu, vcítiť sa do nich, vedomosti a zručnosti podávali tak, že nikto sa napriek pokročilým poobedňajším hodinám necítil unavený či ospalý, nikoho sa nedotkli napriek tomu, že pristupovali k nám osobne, všetku teóriu prekladali veľmi zaujímavými a inšpiratívnymi príkladmi z praxe. Boli pre nás prílivom krásnej pozitívnej energie.

Odporučili by ste tento kurz Vašim kolegom? Vaše zdôvodnenie prečo?

Áno, určite by si každý niečo našiel.

Áno, kurz podporuje aktívny prístup k práci a k študentom. Núti nad pracou rozmýšľať učiť modernejšie spoznať svojich žiakov.

Áno. Kurz je prínosný.

Áno ..... dobré praktické cvičenia v skupinách.

Áno, kvôli praktickým cvičeniam.

Áno, veľa vecí je použiteľných v praktickom živote.

Zaujímavé informácie.

Áno odporučila, je to prínosné aj pre bežný život.

Áno. Absolvovali sme veľa praktických / zaujímavých / úloh.

Áno, bolo to podnetné a zaujímavo podané.

Určite áno, aj vďaka praktickým cvičeniam

Áno,

Odporučila, niektoré informácie som mala vedieť už dávno

Určite a ja dúfam, že to nebola naša posledná spolupráca. Odporučila by som preto, lebo lektorky sú zanietené pre svoju prácu a dokážu "strhnúť" aj účastníkov vzdelávania.

Áno. Pomáha v profesii aj živote.

Áno, odporučila. Mali sme veľmi príjemné lektorky a najviac ma zaujali aktivity na kurze.

Určite áno, keby som toto bola vedela 20 rokov dozadu, bola by som ešte lepšou učiteľkou a po ľudskej stránke by som sa asi bola vyhla onkologickej operácii. Tento kurz dáva kompas každému človeku ♥

FOTOGALÉRIA

Výber otázky
Záverečná prezentácia
Účastníčka inovačného vzdelávania
Výber otázky