Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

Obsah vzdelávacieho programu je zameraný na získanie nielen teoretických vedomostí, ale predovšetkým na nácvik praktických zručností zameraných na rozvoj kľúčových a profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v spojení s ich osobnostným rozvojom a pozitívnym dopadom na rozvoj osobnosti žiakov, na ich  študijné výsledky a kvalitu vyučovacieho procesu.

Každý účastník dostane  program a harmonogram priebehu kurzu, praktickú príručku a odkaz na študijné materiály.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na kontaktnú e-mailovú adresu: info@kabaslovensko.sk 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára.