Kurz inovačného vzdelávania pre pedagógov v Kolároviciach s názvom Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja absolvovali učitelia zo Základnej školy s materskou školou Kolárovice, v termíne 18.9.-14.10.2023. Vzdelávanie bolo v rozsahu 52  hodín a ukončili ho záverečnou skúškou a vlastnou prezentáciou. Na záver skúšok pedagógovia obdržali Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Vzdelávanie pedagógov je zamerané na témy, ktoré sa zaoberajú Efektívnou a nenásilnú komunikáciou. Zameriavajú sa aj na Efektívne riešenie problémov a konfliktov a aj na Zvládanie záťažových situácií v edukačnom prostredí školy.  Tieto témy sú v dnešnej dobe pri práci s mládežou, veľmi aktuálne a kurzy nielen pre pedagógov veľmi potrebné a prospešné.

Tím lektoriek organizácie K.A.B.A. Slovensko, ktorá má sídlo v Martine,  má dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní a vedení kurzov na rozvoj kľúčových kompetencií. Znamená to  rozvoj vedomostí, zručností a postojov, pričom portfólio je v týchto kurzoch zamerané na potreby pedagógov základných aj stredných škôl. Je vhodné aj pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov, pedagogických asistentov, školských psychológov aj kariérových poradcov.  Absolventi kurzu získané vedomosti vedia prakticky preniesť a využiť pri riešení rôznych situácií pri výchovno- vzdelávacom procese na školách, ale aj v bežnom živote.

Zúčastnení pedagógovia si naozaj toto vzdelávanie užili a veľmi nás tešia aj ich pozitívne reakcie a spätné väzby. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Hodnotenie a spätná väzba

Ktoré témy Vás zaujali a prečo?

Kľúčové kompetencie, riešenie problémov v skupine, stres.

Zvládanie záťažových situácií – získané poznatky využijem v praxi

Efektívna komunikácia, zvládanie stresu

Riešenia konfliktov

Stres, osobná skúsenosť

Komunikácia, využitie mám na hodinách SJL.

Hlavolamy, vyučujem matematiku

Komunikácia, deti majú problém komunikovať pred veľkou skupinou, prípadne verejne vyjadriť svoj názor.

Ohodnotenie lektoriek a odkazy pre lektorky

Úžasné lektorky s odborným a ľudským prístupom k práci a ľuďom.

Oceňujem profesionálny a ľudský prístup a schopnosť vytvorenia príjemnej atmosféry.

Empatický, odborný a profesionálny prístup.

Lektorky na pravom mieste, vedia naozaj veľa o danej problematike vo všetkých smeroch.

Prednášky boli veľmi zrozumiteľné a poučné.

Ďakujem veľmi pekne za inšpiráciu, možnosť realizovať sa. Váš prístup bol úžasný, milý, ľudský, ukázali ste mi rôzne pohľady na dané problémy a motivovali ma.

Ďakujem za zaujímavý kurz a podnetné aktivity.

Veľmi pekne Vám ďakujem za nové informácie a postupy, ktoré určite využijem pri práci so žiakmi.

Páčil sa mi Štýl Vašej práce a vyjadrovania.

Odporučili by ste tento kurz Vašim kolegom? Vaše zdôvodnenie prečo?

Určite áno. Školenie bolo na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. Je pre mňa prínosom.

Áno, fajn atmosféra, teoretické poznatky a praktické situácie.

Samozrejme odporučila. Kurz ma obohatil o množstvo informácii, ponúkol mi pohľad na riešenie problémov a motivoval ma.

Naša p .lektorka bola vynikajúca, počúvať ju bolo niečo zaujímavé.

Áno, je aktuálny, zameraný na konkrétne riešenia a stratégie, využiteľný v praxi a j v živote.

Áno, odporučila by som. Kurz ponúka nové pohľady na situácie v praxi, ako i riešenia a sú obohatením práce.

Áno. Vzťahy na pracovisku.

Áno, boli prínosné, dozvedela som sa nové informácie.

Áno, bolo to zaujímavé a hlavne z praxe, nenásilnou komunikáciou.

FOTOGALÉRIA

Výber otázky
Záverečná prezentácia
Účastníčka inovačného vzdelávania
Výber otázky