Kurz inovačného vzdelávaniaKariérové poradenstvo a profesijná orientácia pre pedagógov a odborných pracovníkov ZŠ a SŠ  absolvovali učitelia v termíne 5.9.-9.10.2023. Keďže účastníci pochádzali z rôznych škôl a okresov, toto vzdelávanie bolo realizované online cez platformu ZOOM. Konalo sa ja stretnutie na prezenčnom vyučovaní, v učebni K.A.B.A. Slovensko v Martine,  kde si účastníci vyskúšať cvičenia pod vedením pani lektorky Ing. Márie Kubišovej.

Vzdelávanie bolo v rozsahu 52  hodín a účastníci ho ukončili záverečnou skúškou a vlastnou prezentáciou. Na záver skúšok pedagógovia obdržali Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Vzdelávanie pedagógov je zamerané na témy, ktoré sa zaoberajú Komplexným kariérovým poradenstvom. Zameriavajú sa aj Orientáciou na trhu práce pre žiaka základnej alebo strednej školy. Žiaci a študenti,  ktorí sa rozhodujú ako a kam smerovať vo svojom mladom veku, akú strednú školu alebo vysokú školu si vybrať, ocenia človeka, ktorý im v tomto rozhodovaní pomôže.

Tím lektoriek organizácie K.A.B.A. Slovensko, ktorá má sídlo v Martine,  má dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní a vedení kurzov pre rozvoj pedagogických a odborných pracovníkov.

Kurz kariérové poradensto a profesijná orientácia je určený aj pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov,  psychológov aj kariérových poradcov.  Absolventi kurzu získané vedomosti vedia prakticky preniesť a využiť pri riešení rôznych situácií pri výchovno- vzdelávacom procese na školách, ale aj v bežnom živote.

Sme radi , že je o naše kurzy záujem , tešia nás pozitívne reakcie a spätné väzby od zúčastnených pedagógov.

Vzdelávanie sa nekončí strednou alebo vysokou školou, učíme sa celý život.

Hodnotenie a spätná väzba

Ktoré témy Vás zaujali a prečo?

Aktivity kariérového poradenstva – použiteľné v praxi

Zaujali ma všetky témy, lebo sú pre mňa využiteľné v praxi.

Praktické cvičenia

Hodnoty – treba o tom so žiakmi hovoriť – hlavne v tejto dobe, Trh práce – pre mňa doteraz ťažká téma a tu bola dobre vysvetlená teória aj aktivitka, C-Game – iné ako papierová forma

Najmä rôzne aktivity, ktoré sú využiteľné v praxi

Hodnoty; žiaci si viac uvedomovali dôležitosť hodnôt, ktoré ovplyvňujú náš osobný aj pracovný život.

Najmä aktivity, ktoré som nepoznala.

Rôzne aktivity, ktoré sú využiteľné v praxi – dotazníky, hry a pod., keďže týchto aktivít je vždy v ponuke veľmi málo.

Ohodnotenie lektoriek a odkazy pre lektorky

Super všetky

Všetky super, milé,  chápavé,  ochotné

Príjemné vystupovanie a vysvetlenie všetkých aktivít na vysokej úrovni.

Lektorky sa nám snažili odovzdať čo najviac odborne, ale zároveň prakticky, nielen teoreticky.

Skúsené v problematike, všetky super

Všetky boli skvelé, veľký prehľad, skúsenosti, zvládnuté aktivity, príklady

Všetky boli veľmi ústretové, nápomocné, inšpiratívne.

Ako milé, fundované a usmievavé dámy.

Ľudský prístup a prehľad v téme.

Odporučili by ste tento kurz Vašim kolegom? Vaše zdôvodnenie prečo?

Áno,  je to potrebné pre pedagogickú prax.

Určite áno, veľmi inšpiratívny kurz.

Praktickosť, materiál na štúdium a prácu so žiakmi.

Jednoznačne áno, kopec aktivít použiteľných so žiakmi, ľudský prístup lektoriek.

Určite áno, veľký prínos.

Áno. Kariérové poradenstvo by malo byť prítomné už na ZŠ.

Áno, každý si v kurze môže nájsť niečo pre seba a svoju prax.

Áno, kvôli prístupu a množstvu aktivít, ktoré tento kurz ponúka.

FOTOGALÉRIA

Výber otázky
Záverečná prezentácia
Účastníčka inovačného vzdelávania
Výber otázky