Inovačné vzdelávanie v Nových Zámkoch

Kurz inovačné vzdelávanie pre pedagógov v Nových Zámkoch s názvom Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja absolvovali učitelia z Katolíckej spojenej školy v termíne 14.9.-10.10.2023. Zúčastnili sa vzdelávania v rozsahu 52  hodín a ukončili ho záverečnou skúškou a vlastnou prezentáciou.           Na záver skúšok pedagógovia z Nových Zámkov obdržali Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Vzdelávanie pedagógov je zamerané na témy, ktoré sa zaoberajú Efektívnou a nenásilnú komunikáciou. Zameriavajú sa aj na Efektívne riešenie problémov a konfliktov a aj na Zvládanie záťažových situácií v edukačnom prostredí školy.  Tieto témy sú v dnešnej dobe pri práci s mládežou, veľmi aktuálne a kurzy nielen pre pedagógov veľmi potrebné a prospešné.

Tím lektoriek organizácie K.A.B.A. Slovensko, ktorá má sídlo v Martine,  má dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní a vedení kurzov na rozvoj kľúčových kompetencií. Znamená to  rozvoj vedomostí, zručností a postojov, pričom portfólio je v týchto kurzoch zamerané na potreby pedagógov základných aj stredných škôl. Je vhodné aj pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov, pedagogických asistentov, školských psychológov aj kariérových poradcov.  Absolventi kurzu získané vedomosti vedia prakticky preniesť a využiť pri riešení rôznych situácií pri výchovno- vzdelávacom procese na školách, ale aj v bežnom živote.

Vzdelávanie pedagógov realizujeme na celom území Slovenskej republiky prezenčnou formou alebo online cez platformu Zoom.

Zúčastnení pedagógovia si naozaj toto vzdelávanie užili a veľmi nás tešia aj ich pozitívne reakcie a spätné väzby. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Hodnotenie a spätná väzba

Ktoré témy Vás zaujali a prečo?

Forma komunikácie a riešenie konfliktov. Nie vždy to čo počujeme vieme aj použiť , ale tu to bolo takým skvelým spôsobom odprezentované, že to bolo jednoduché na pochopenie.

Efektívna komunikácia, keďže toto potrebujem naučiť mojich žiakov

Komunikácia, konflikt, stres – nadobudnuté vedomosti mi pomáhajú lepšie zvládať dennodenné výzvy v týchto témach

Nenásilná komunikácia, lebo som k nej pred tým, než som sa o nej dozvedela, prirodzene inklinovala, smerovala.

Každá téma bola zaujímavá. Najviac ma zaujala hra, kedy sme mali povedať druhému to, čo  sme práve počuli. Posledný mal potom na záver povedať, čo počul. Či sa to zhoduje s pôvodnou vetou. Cieľom bolo, že si máme vždy overovať, či je to, čo počujeme z prvej ruky a keď nemáme dostatok informácií alebo je nám niečo nejasné, pýtať sa.

Efektívna komunikácia – je súčasťou každého procesu s rodičom, žiakom, kolegom…Lebo šetrí čas, minimalizuje problémy a konflikty, pomáha udržať pozitívnu klímu.

Efektívne riešenie problémov a konfliktov – využiteľnosť v praxi.

Stres a asertivita – vysoko aktuálne témy.

Stres, konflikty, nenásilná a efektívna komunikácia.

Odporučili by ste tento kurz Vašim kolegom? Vaše zdôvodnenie prečo?

Áno , určite by som ho odporučila, lebo nemôžem povedať, že to bol kurz, ale skôr pre mňa učenie, ktoré bolo aktívnou formou rôznymi potrebnými aktivitami prepojené a mne to veľa dalo.

Áno, aby získali zručnosti asertívne komunikovať.

Áno, aj viacerí prejavili záujem absolvovať tento kurz

Áno, lebo to vnímam ako základ pre prácu s ľuďmi.

Odporučila by som kurz aj iným, vždy sa dozvieme niečo nové, prípadne my poskytneme nejakú informáciu, ktorá bude pre ostatných zaujímavá.

Odporučila, lebo je to vždy aktuálna téma a je potrebné zlepšovať komunikáciu v školskom prostredí.

Áno odporučil pretože školenie bolo interaktívne.

Je veľmi zaujímavý a poznatky sa hneď dajú uplatniť v praxi.

Áno, dané témy sú veľmi aktuálne, dozvedia sa veľa aj o sebe.

Iba takým, čo majú chuť meniť sa k lepšiemu.

Získanie nových poznatkov zaujímavým spôsobom, aby sme lepšie dokázali zvládať stres, konflikty a lepšie komunikovať.

Odkaz lektorke

Ďakujem veľmi pekne za čas strávený s Vami a že ste ma vedeli vždy primeť po práci k aktívnemu počúvaniu a k aktivitám, ktoré boli vždy veľmi efektívne. Prajem všetko dobré a teším sa na nejakú ďalšiu spoluprácu.

Som veľmi vďačná za zrozumiteľné vysvetlenie jednotlivých tém, tiež za praktické príklady zo života a aj možnosť precvičiť si preberané učivo priamo v skupine.

Ďakujem za názorné aktivity, ktoré boli použité veľmi vhodne a v správnom načasovaní. Celkovo kurz som vnímala pozitívne a obohacujúco.

Ďakujem skvelej lektorke za praktické a užitočné príklady a rady, ktoré nám odprezentovala a tiež ako reagovať a postupovať v rôznych situáciách a tiež za jej ľudský a profesionálny prístup.

Ďakujem veľmi pekne za vzdelávanie a dúfam, že niekedy v budúcnosti mi bude umožnené znova sa niečo užitočné od Vás naučiť.

Ďakujem, že ste sa snažili prezentovať aj príbehy z praxe.

FOTOGALÉRIA

Výber otázky
Záverečná prezentácia
Účastníčka inovačného vzdelávania
Výber otázky
Vyučovanie