V Považskej Bystrici poskytujeme vzdelávanie pedagógov na viacerých školách.  Zo Spojenej školy v Považskej Bystrici sa pedagógovia v rámci inovačného vzdelávania zapojili do kurzu s  názvom Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja , ktorý prebiehal v termíne 18.9.-20.11.2023 v rozsahu 50 hodín. . Vzdelávania sa zúčastnilo 15 pedagógov, ktorých kurzom viedla pani lektorka Mgr. Alena Húdeková.  Kurz všetci úspešne ukončili záverečnou skúškou a vlastnou prezentáciou, následne po ukončení im bolo odovzdané Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Vzdelávanie pedagógov je zamerané na témy, ktoré sa zameriavajú na Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogického zamestnanca,  zaoberajú sa Efektívnou a nenásilnou komunikáciou ako aj Efektívnym riešením problémov a konfliktov. Zameriavajú sa aj na Zvládanie záťažových situácií v edukačnom prostredí školy.  Zúčastnení pedagógovia si naozaj toto vzdelávanie užili a veľmi nás tešia aj ich pozitívne reakcie a spätné väzby.

Tím lektoriek organizácie K.A.B.A. Slovensko, ktorá má sídlo v Martine,  má dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní a vedení kurzov na rozvoj kľúčových kompetencií. Znamená to  rozvoj vedomostí, zručností a postojov, pričom portfólio je v týchto kurzoch zamerané na potreby pedagógov základných aj stredných škôl. Je vhodné aj pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov, pedagogických asistentov, školských psychológov aj kariérových poradcov.  Absolventi kurzu získané vedomosti vedia prakticky preniesť a využiť pri riešení rôznych situácií pri výchovno- vzdelávacom procese na školách, ale aj v bežnom živote.

Vzdelávanie pedagógov realizujeme na celom území Slovenskej republiky prezenčnou formou alebo online formou cez platformu Zoom.

Hodnotenie a spätná väzba

Ktoré témy Vás zaujali a prečo?

Komunikácia, lebo ju využívame v práci.

Všetko bolo zaujímavé

Ja výrok vie ma posunúť ďalej.

Konflikty.

Ja výrok.

Komunikácia, konflikty.

Asertívna a efektívna komunikácia.

Téma komunikácie...máme žiakov, ktorých je potrebné motivovať k tomu, aby viac rozprávali.

Všetko bolo zaujímavé

Efektívna komunikácia - často potrebujem v práci

Efektívna komunikácia

"Ja výrok" z dôvodu, lebo ho môžeme použiť pri komunikácii s rodičmi.

Ja výrok... často sa konfrontujem s rodičmi.

Ohodnotenie lektoriek a odkazy pre lektorky

Milé, ústretové, profesionálne.

Milé každý kto skúša by mal mat toľko empatie ako tieto pani.

Pozitívne.

Naša lektorka Alenka Húdeková bola úžasná.

Asi sme sa nestretli.

Veľmi pozitívne, spočiatku pri skúške som bola v strese, vďaka prístupu lektoriek stres upadal

nepoznám ich.

Ľudské.

Ak to boli tie lektorky, ktoré boli pri skúškach, tak boli veľmi milé.

Boli veľmi príjemné a zaujímali sa o našu prácu.

Veľmi dobré .

Obdivujem, ako dokázali nadviazať osobný kontakt s členmi kurzu, vcítiť sa do nich, vedomosti a zručnosti podávali tak, že nikto sa napriek pokročilým poobedňajším hodinám necítil unavený či ospalý, nikoho sa nedotkli napriek tomu, že pristupovali k nám osobne, všetku teóriu prekladali veľmi zaujímavými a inšpiratívnymi príkladmi z praxe. Boli pre nás prílivom krásnej pozitívnej energie.

Veľmi ústretové, odborne zdatné, motivujúce.

Veľmi profesionálne, empatické lektorky, odovzdali nám svoje vedomosti, zabavili nás aktivitami, stále sa nám venovali, veľmi srdečne ďakujem.

Mária Kubišová je lektorka, ktorá je zanietená pre svoju prácu, baví ju to, dokáže motivovať a navodiť veľmi príjemnú atmosféru. Mne sa s ňou veľmi dobre komunikuje, všetky informácie dostávame načas a ucelené.

Veľmi dobre.

Milé, vždy pripravené, vytvárali príjemnú atmosféru, komunikatívne...

Obdivujem, ako dokázali nadviazať osobný kontakt s členmi kurzu, vcítiť sa do nich, vedomosti a zručnosti podávali tak, že nikto sa napriek pokročilým poobedňajším hodinám necítil unavený či ospalý, nikoho sa nedotkli napriek tomu, že pristupovali k nám osobne, všetku teóriu prekladali veľmi zaujímavými a inšpiratívnymi príkladmi z praxe. Boli pre nás prílivom krásnej pozitívnej energie.

Odporučili by ste tento kurz Vašim kolegom? Vaše zdôvodnenie prečo?

Bola som spokojná.

Super lektorka.

Áno, príjemná lektorka, výborný obsah aj praktické aktivity.

Áno lepšie by sa spoznali a lepšie by vedeli komunikovať.

Áno, zaujímavé aktivity

Áno, zaujímavé, poučné

Áno, bol prínosom

Odporučila, veľmi príjemná školiteľka s ľudským prístupom, veľa aktivít, ktoré ak modifikujem môžem využiť vo svojej práci , výborná  klíma.

Áno.

Áno.

Áno, veľmi poučné.

Áno, pretože sme boli dobrá skupina a navzájom sme sa podporovali.

Áno.

FOTOGALÉRIA

Výber otázky