• Názov projektu:  Spoločne do Európy

  • Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368

  • Termín: 25.10 – 5.11.2021

  • Počet účastníkov: 12+2

  • Odbor: Obchodná akadémia

  • Miesto: Chemnitz, Nemecko

  • Partneri: FuU Sachsen gGmbH

V novembri 2021 sa 12 žiakov zo Spojenej školy v Starej Ľubovni zúčastnilo dvojtýždňovej mobility v meste Chemnitz v Nemecku. Prax žiakov trvala od 24.10 do 6.11.2021. Prvý deň sa žiaci ubytovali na ubytovni a postupne sa začali zoznamovať s okolím mesta. Nasledujúce dni, študenti chodievali do školy, kde mali svoje fiktívne firmy , riešili problémy ohľadom svojej firmy, učili sa hospodáriť s peniazmi a vyskúšať si to, aké to je viesť vlastnú firmu.  Počas svojho voľného času spoznávali mestá Drážďany a Lipsko. Okrem kultúrneho vyžitia, žiaci spolu chodievali na bowling, navštívili archeologické múzeum alebo si program vytvorili sami. Vďaka tomu sa žiaci medzi sebou viac zblížili.

Na druhý týždeň žiakov čakali rôzne prednášky, diskusie, hry, ktoré pomohli žiakom v sebarozvíjaní. Taktiež žiakov zaujala aj nemecká kuchyňa, kde ochutnali ochutnali ich národné jedlo Eintopf. Síce museli jeden deň ostať na izbách, kvôli dvom študentkám pozitívnych na koronavírus, to ich však vôbec nerozhodilo a deň strávili hraním hier a pozeraním filmov.

Žiaci hodnotia túto mobilitu ako veľmi dobrú skúsenosť, vďaka ktorej si zlepšili svoju úroveň anglického jazyka, zistili, že chcú viac cestovať a spoznávať kultúru iných národov a v neposlednom rade vytvárať nové priateľstvá a zážitky.