• Projekt:  Turiec do európy, Európa do Turca 2020

  • Termín: 3.10. – 16.10.2021

  • Počet účastníkov: 10 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba

  • Odbor: Obchodná akadémia, ekonómia

  • Miesto: Chemnitz, Nemecko

Žiaci Obchodnej akadémie v Martine vycestovali vlakom na odbornú stáž do nemeckého mesta Chemnitz. V rámci mobility Erasmus + strávili dva týždne v partnerskej vzdelávacej inštitúcii F+U Sachsen.

Vzdelávanie formou hry

V rámci vzdelávania používali špeciálne vyvinutú hru, pri ktorej si počas dvoch týždňov vyskúšali podnikanie a konkurenciu v podnikaní na vlastnej koži. Ich úlohou bolo vytvoriť čo najefektívnejší model fiktívnej firmy s cieľom dosiahnuť čo najvyšší zisk. Počas vzdelávania a aj vo voľnom čase si žiaci zdokonalili svoje jazykové schopnosti a vedomosti, nabrali odvahu viac komunikovať, čo bolo pre nich veľkým prínosom.

O žiakov, ich vzdelávanie a ostatný program sa starala ich mentorka Ute, ktorá im spestrila pobyt návštevou Priemyselného múzea Chemnitz, kde mohli vidieť exponáty z priemyselnej minulosti Saska, ktoré bolo centrom priemyselnej výroby v minulosti. Veľký dojem na nich urobila prehliadka textilných strojov a interaktívne tabule v múzeu.

Automobilka Volkswagen v Drážďanoch

V Drážďanoch, ktoré sa nazývajú aj „Benátky na Labe“ žiaci navštívili Sklenenú manufaktúru Volkswagen. Spoločnosť, ktorá je inovatívnou vo svete automobilového priemyslu,  bola vybudovaná v roku 2001 uprostred mesta. V manufaktúre sa vyrábajú elektrické autá a rovnako sa tu tvoria vízie automobilov budúcnosti. Počas prehliadky na vlastné oči pozorovali priebeh výroby a jednotlivé technologické postupy.

Nové priateľstvá 

Vo vzdelávacom stredisku F+U Sachsen sa v rovnakom čase nachádzali aj študenti z Litvy, s ktorými naši žiaci spoznali nových priateľov, s ktorými trávili takmer každé popoludnie a večer. Cez víkend vyrazili spoločne s mentorkou Ute a so žiakmi z Litvy na výlet vlakom do mesta Lipsko (Leipzig), kde si prezreli hlavné Radničné námestie a iné pamiatky.

Navštívili aj zrekonštruovanú pasáž, v ktorej sa nachádza najznámejšia a druhá najstaršia reštaurácia „Auerbachs Keller“, ktorú navštevoval aj slávny nemecký spisovateľ Johann Wolfgang von Goethe. Keďže Lipsko má množstvo nákupných pasáži, nakúpili tu množstvo darčekov pre seba i svoje rodiny.

Posledný deň pobytu strávili na spoločnom bowlingu, ktorý dal peknú bodku za ich vzdelávaco-zážitkovým pobytom.

Poďakovanie pre K.A.B.A. Slovensko :

Na záver by sme chceli zhodnotiť, že návšteva Nemecka bola obrovským prínosom a dobrou skúsenosťou pre žiakov i pedagógov. Poskytla nám množstvo kultúrnych zážitkov,  umožnila spoznať nových priateľov a rozšíriť si odborné vedomosti. Za zabezpečenie mobility ďakujeme spoločnosti K.A.B.A. a jej zamestnancom. Žiaci IV.A a IV.B spolu so sprevádzajúcou osobou, pani učiteľkou.