• Projekt:  Turiec do Európy, Európa do Turca 2021

  • Termín: 29.5. – 11.6.2022

  • Počet účastníkov: 12 žiakov, 2 pedagógovia

  • Miesto: FUU Sachsen – Chemnitz, Nemecko 

Prax vo FUU Sachsen

Študenti Obchodnej akadémie v Martine sa zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ na odbornej praxi  v Nemecku v meste Chemnitz. Dvojtýždňová prax sa uskutočnila v školiacom stredisku FUU Sachsen, kde sa pomocou interaktívneho vzdelávacieho programu TOPSIM venovali vytvoreniu a priebehu vlastného podnikania. Pomocou interaktívnych vzdelávacích skúseností mohli rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, svoje schopnosti, znalosti a podporovali svoje podnikateľské myslenie. V programe odborného vzdelávania mali zahrnutý aj seminár na tému ľudské zdroje.  Nakoniec sa vyhodnotili ich väčšie alebo menšie úspechy vo virtuálnom vzdelávacom programe TOPSIM, pomocou ktorého si založili a viedli svoju vlastnú firmu.  Na záver odborného vzdelávania každý účastník obdržal certifikát.

Chemnitz, Drážďany, Lipsko

Neodmysliteľnou súčasťou potulkami mestom Chemnitz bola aj návšteva Technického múzea, neprehliadnuteľná bola aj historická budova radnice. Ikonou mesta je gigantická hlava Karla Marxa, podľa ktorého v minulosti bolo mesto Chemnitz pomenované Karl Marx Stadt. Počas ich pobytu pripadal na jeden deň sviatok a tak si ho vyplnili výletom na Augustusburg. V meste Lipsko navštívili žiaci múzeum Johanna Sebastiana Bacha, v Dražďanoch zas fabriku Volkswagen. Program mali doplnený bowlingom, grilovačkou, nákupmi v obchodných centrách.  Žiaci sa v rámci komplexu FUU Sachsen mali možnosť stretnúť aj so študentami z iných krajín. Každý deň poobede hrávali volejbal a dokonca si vytvorili tímy hráčov a organizovali si medzi sebou turnaje. A tak mali možnosť viac komunikovať a zdokonaľovať sa v cudzom jazyku, popri tom vznikli nové a milé priateľstvá.

Volejbal a priateľsvá

Každý deň poobede hrávali volejbal a dokonca si vytvorili tímy hráčov a organizovali si medzi sebou turnaje. A tak mali možnosť viac komunikovať a zdokonaľovať sa v cudzom jazyku, popri tom vznikli nové a milé priateľstvá.