ŠTUDENTI V ODBORE SOCIÁLNA ČINNOSŤ

Na dva májové týždne sa stali našimi hosťami žiaci z Českej republiky, zo Strednej školy obchodu, remesiel a služieb z Ústí nad Labem a v rámci programu Erasmus+ , absolvovali odbornú prax v meste Martin.

Prax žiakov

bola zameraná na sociálne aktivizačné činnosti s klientami, ktorých úlohou je uspokojovanie ich individuálnych potrieb. Študenti realizovali terapeutické programy zamerané na rozvoj a podporu sebestačnosti, na podporu kognitívnych funkcií (pamäť, pozornosť, reč, rýchlosť myslenia,…) a motorických schopností klientov sociálnych zariadení.

Zaoberali sa aj osobnou asistenciou – pomoc pri stravovaní, osobnej hygiene, pohybe a premiestňovaní a podieľali sa na sprostredkovaní kontaktu so spoločenským prostredím.

Klienti zariadení, v ktorých prax prebiehala boli veľmi potešení, osviežení, keďže po 2 rokoch prísnych covidových opatrení im všednosť ich dní spestrili práve títo žiaci. Všeobecne je to veľmi potrebná a prospešná činnosť, ktorá pomáha pri udržiavaní klienta v dobrom psychickom nastavení, zbavuje ich pocitu osamelosti a aktívnym prístupom a činnosťami sa udržiava a podporuje ich myseľ, vnímanie a komunikácia s okolím.

Zariadenia, ktoré s nami spolupracovali

Súkromná špeciálna materská škola Sposáčik v Martine –   pre deti s poruchou autistického spektra, Senior Martin, Dom Sv. Martina, Domov sociálnych služieb Benetrix, Dom sociálnych služieb Ľadoveň

Voľnočasové aktivity

Pre žiakov a pani učiteľku, ktorá sa sprevádzala žiakov boli naplánované voľnočasové aktivity a výlety. Gaderská dolina, Blatnický hrad,  kúsok prekrásnej prírody v Turci, workshop výroby ovčích syrov v Turčianskych Kľačanoch, kde mali možnosť vidieť ako prebieha výroba syrov a samozrejme mali možnosť ochutnať. Cez víkend si užili výlet do  Vysokých  Tatier, počasie im krásne prialo, čo bolo na nezaplatenie.  Po praxi v poobedňajších hodinách si mali možnosť vyskúšať rýchlu jazdu na motokárach, či vyriešiť úlohy v známych únikovkách – escape room, zahrali si bowling,…všetky tieto aktivity boli pekné, zábavné, poučné a aj zaujímavé.

Fotogaléria