V utorok 27.06. sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu „Turiec do Európy, Európa do Turca 2022“ v priestoroch Café Pasáž v Martine. Konferencia sa týkala zhrnutia všetkých mobilít za školský rok 2022/2023 v zahraničí, žiakov stredných škôl z nášho konzorcia. Na konferencii sa zúčastnili riaditelia odborných škôl, pedagógovia a študenti, ktorí sa už v minulosti zúčastnili mobility alebo sa na mobilitu len chystajú.

Hotelová akadémia a Obchodná akadémia

Na začiatok sme si pre žiakov pripravili malý kvíz, kde sme im dali otázky týkajúce sa projektu Erasmus+, mobilít a iných zaujímavostí. Najlepším a najrýchlejším žiakom bol Adrián Vidrich zo Strednej priemyselnej školy, ktorý od nás získal aj malú pozornosť za svoju šikovnosť. Svoje prezentácie začala ako prvá prezentovať Hotelová akadémia v Žiline, ktorá je v našom konzorciu prvý rok. Prichystali si pre nás dve prezentácie z Malty a zo Španielska.

Neskôr začali prezentovať svoje 4 prezentácie z Obchodnej akadémie v Martine. Spolu so žiakmi prišlo aj 6 profesoriek, ktoré sa na mobilitách zúčastnili ako sprevádzajúce osoby. Aj napriek tomu, že 2 prezentácie nemal kto prezentovať, tak sa 2 pani profesorky toho chytili a prezentácie, spolu so zážitkami z praxe odprezentovali. Prezentácie sa týkali praxe v Španielsku, Nemecku či na Malte. Okrem prezentácii sme však aj mali možnosť, rozlúčiť sa s pani riaditeľkou Siráňovou, ktorá po dlhých rokoch v školstve sa rozhodla prenechať svoje miesto niekomu inému.

Stredná odborná škola obchodu a služieb a Stredná priemyselná škola technická

Po krátkom coffee-breaku sme mohli opäť pokračovať. Začali sme prezentáciami žiakov zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine. Žiaci z tejto školy sa zúčastnili iba jednej mobility v Španielsku, napriek tomu sa však zúčastnili mnohých súťaží, kde sa umiestnili na vynikajúcich miestach. Zúčastnili sa na MATRIX súťaži v Pardubiciach, či na rôznych barmanských a kuchárskych súťažiach v Poľsku či v Českej republike. Rozhodne najzaujímavejšiu „cenu“ dostala žiačka, ktorá získala pivo na celý rok zdarma.

Nakoniec si pre nás prichystali prezentácie žiaci so Strednej priemyselnej školy v Martine. Tí sa zúčastnili najviac mobilít, preto sme sa od nich dočkali aj najviac prezentácií. Najprv začali dvaja žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže „Excelence Days“ v Portugalsku počas veľkonočných prázdnin. Neskôr nasledovali prezentácie z mobilít v Španielsku, v českom Jičíne a Hradci Králové či v Nemecku. Od všetkých sme sa dozvedeli zaujímavé veci čo na praxi robili, či ich vtipné príhody. Každý žiak čo prezentoval dostal od nás malú pozornosť a potlesk publika.

Na záver, nás čakal menší príhovor a poďakovanie od nášho p. riaditeľa všetkým pani riaditeľkám, ale aj všetkým zúčastneným, ktorí prišli. Sme radi, že sme opäť mohli uskutočniť túto konferenciu, ktorá sa niesla v príjemnom duchu a taktiež dúfame, že si ju všetci zúčastnení užili.

Ďakujeme všetkým a dúfame, že sa takto uvidíme spolu aj o rok.