• Projekt: Erasmus +

  • Termín: 02.12.2019 – 06.12.2019

  • Počet účastníkov: 8 zástupcov konzorcia

  • Odbor: Konzorcium TEET

  • Miesto: Odborná škola a výcvikové stredisko Centre de Formation d’Apprentis Interprofessionnel (CFAI) v Lézignan-Corbières, Francúzsko

V dňoch 2.12.-6.12.2019 sa 8 účastníkov zúčastnilo mobility u partnera vo Francúzsku. Stredná odborná škola a jej výcvikové stredisko odbornej praxe – Centre de Formation d’Apprentis Interprofessionnel (CFAI) v Lézignan-Corbières umožnili účastníkom zvyšovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti odborného vzdelávania žiakov v rôznych oblastiach (podľa zamerania účastníkov). Veľkým prínosom bolo aj oboznámenie sa s fungovaním tejto školy a strediska najmä v oblasti – manažmentu, prepájania školy a trhu práce, spolupráca s národnými a miestnymi autoritami ako aj s firmami. Zaujímavou časťou bola aj výmena skúseností v oblasti projektového manažmentu a medzinárodnej spolupráce.

Odborní účastníci sa aktívne zúčastnili a zapojili do praktickej výučby, mali možnosť pozorovať kolegov, porovnať a otestovať svoje vlastné metódy a diskutovať s pedagógmi  a žiakmi hosťujúcej inštitúcie. Stredisko ponúka vzdelávanie v rôznych zameraniach – od obchodu, služieb až po technické odbory. Takže program bol šitý na mieru pre každého účastníka.

So školou je nadviazaná spolupráce bilaterálne, dohodli sme sa okrem iného aj na hosťovaní žiakov a pedagógov u nás v regióne Turiec. Veríme, že nás čaká veľa prospešných a zaujímavých spoločných aktivít.

Autor: K.A.B.A. Slovensko