• Názov projektu:  Turiec do Európy, Európa do Turca 2022

  • Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060774

  • Termín: 04.09. – 15.09.2023

  • Počet účastníkov: 14 žiakov + 2 sprevádzajúce osoby

  • Odbor: Manažment regionálneho cestovného ruchu

  • Miesto: Granada, Španielsko

  • Partneri: Universal Mobility

Na začiatku septembra 2023 sa 14 žiakov druhého a tretieho ročníka zúčastnilo na praxi v španielskom meste Granada. Spolu s nimi išli do Granady aj 2 učitelia – sprevádzajúce osoby. Študenti pracovali v rôznych podnikoch v Granade, taktiež absolvovali školenia v rôznych hotelových zariadeniach.

Ako býva zvykom po príchode do Španielska, žiakov čakala prvé dni pred začiatkom ich praxe „hodina španielčiny“, kde sa naučili pár základných španielskych fráz, ktoré im pomohli nie len v práci ale aj v bežnom fungovaní v Španielsku. Nie všetci španieli ovládajú angličtinu, preto základné frázy v španielčine sú veľmi nápomocné. Prvý deň po hodine španielčiny, boli študenti rozdelení do 6 rôznych firiem, kde vykonávali najmä administratívnu činnosť. Poväčšine praxovali na hoteloch alebo v cestovných kanceláriách, avšak pár žiačok malo možnosť praxovať aj v cestovnej kancelárii, ktorá spolupracuje s hradom Alhambra.

Okrem administratívnej praxe robili aj iné úlohy ako napríklad rozdávanie letákov, fotenie vybraných, zaujímavých miest v Granade alebo aj dopĺňanie bufetových stolov v hoteloch. Študenti v hoteloch a aj cestovných kanceláriách komunikovali so zákazníkmi, kde si zlepšili svoje jazykové schopnosti v anglickom a španielskom jazyku. Študenti si postupne zvykali a vykonávali  zadané úlohy v rámci svojej praxe samostatne , čo sa im veľmi páčilo, dodávalo odvahu a sebavedomie, aj keď to nie vždy bolo jednoduché a neraz si museli sami poradiť v núdzových situáciách.  Na každom pracovisku mali žiaci mentora, ktorý na ich prácu dozeral, pomáhal im a komunikoval s nimi.

Vo svojom voľnom čase boli žiaci na výlete v Alhambre alebo si išli pozrieť štvrte v Granade, ktoré sa nazývajú Albayzín či Sacromonte. Taktiež si boli pozrieť pláž a more so svojimi spolužiakmi. Po večeroch chodievali do mesta si sadnúť alebo sa išli len tak poprechádzať po nočnej Granade.

Na svojich pracoviskách, ale aj mimo nich si študenti našli nových kamarátov, s ktorými sa počas svojej praxe v Španielsku stretávali.

NA ZÁVER: „Sme veľmi radi, že sme mali možnosť sa zúčastniť tohto projektu. Získali sme nové skúsenosti v praxi, oboznámili sme sa s kultúrou a históriou mesta Granada a spoznali skvelých ľudí.“