Termín: 20.3.-31.3.2017
Miesto: Ústí nad Labem, Česká republika
Odbor: OA Martin – služby v cestovnom ruchu
Počet: 10 študentov + 1 pedagóg

Projekt Erasmus + „Turiec do Európy, Európa do Turca“ v Ústi nad Labem určený pre študentov odboru Služby v cestovnom ruchu v dňoch 20. 3. – 31. 3. 2017.

Projektu sa zúčastnilo 10 žiakov III. C. a III.D. triedy študijného odboru Služby v cestovnom ruchu. Mobilita bola zameraná na zvýšenie praktických odborných znalostí študentov cestovného ruchu.

Počas pobytu študenti absolvovali:

  • Teoretickú časť, ktorá bola zameraná na porovnávanie štátnych vzdelávacích programov, na právnu úpravu cestovného ruchu (CR) na Slovensku a v Čechách, na podporu rozvoja CR v jednotlivých krajinách a na rozvoj regiónov v krajinách. Teoretická časť mobility bola otvorená workshopom a ukončená testom.
  • Praktická časť sa realizovala v zmluvných pracoviskách Obchodnej akadémie v Ústi nad Labem, a to v štvorhviezdičkových hoteloch IBS Vladimír a Clarion, v CK IveRia Travel s.r.o. a na magistráte mesta v TIK Ústi nad Labem.

Počas mobility si žiaci rozšírili svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v podnikoch CR. Slovenskí a českí žiaci spolu vykonávali prax na rôznych úsekoch v hoteloch, v CK a v TIK. Pri práci vzájomne komunikovali, porovnávali svoje krajiny, spoznávali jazykovú podobnosť či rozdielnosť slovenského a českého jazyka, naučili sa pracovať v medzinárodnom tíme. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti účastníci mobility využijú vo výučbe odborných predmetov v študijnom odbore.

Prínosom projektu bolo spoznanie vzdelávania podobného študijného odboru v zahraničí, ako aj práca žiakov v medzinárodnom tíme. Projekt prispel k osobnému rozvoju každého účastníka tým, že umožnil získanie praktických zručností v podnikoch CR, podporil poznanie kultúry a spôsobu života v Českej republike.

Na záver žiaci získali certifikát o absolvovaní mobility od partnerskej školy Obchodnej akadémie v Ústi nad Labem.

Autor: Ing. Jela Líšková

Z ÚČTU ZRUČNOSTÍ:

– napísali študenti mobility svoje postrehy a zážitky

Dnes som bola prvý krát na praxi v informačnom stredisku. Zoznamovali sme sa, ukazovali nám čo kde je, rozprávali príhody o tom, čo ľudí zaujíma a na čo sa chodia pýtať. Skúšali sme aj pomáhať pri predaji alebo aj pri nasmerovaní ľudí niekam, čo síce mne moc nešlo, keďže sa tu nevyznám, ale dalo sa to. S touto praxou som veľmi spokojná.

Dnes som bola na praxi, čoho súčasťou bolo ísť na magistrát. Mala som tam za úlohu vytvoriť fiktívny propagačný materiál a fiktívny článok súvisiaci s nejakým podujatím odohrávajúcim sa v tomto meste. Bola to pomerne ťažká predstava, keďže na žiadnej akcii tu som nebola, ale bolo to zaujímavé. Veľmi sa mi páči prístup ľudí, s ktorými pracujem, sú ochotní poradiť a informovať ma o hocičom. Aj napriek tomu, že program nie je náročný, dneska som rada za voľné poobedie, po celom týždni padol oddych vhod.

Dnes na praxi sa mi páčilo. Pripravovali sme sálu na zajtrajšiu akciu pre 42 osôb. Urobili sme zasadací poriadok-školu. Nachystali sme všetko potrebné, čo si klient vyžiadal. Podľa plánu, ktorý sa volá Komando.

Prax v hoteli Vladimír je dosť náročná pre nás ako začiatočníkov. Dali nám na starosť akcie, takže sme všetko pripravili tak, ako si klienti žiadali a boli sme im k dispozícii počas priebehu tejto akcie. Je to veľká zodpovednosť, museli sme sa veľmi snažiť všetko splniť tak, aby boli spokojní a hlavne tak, aby nevznikol žiadny problém a aby nemali dôvod sa sťažovať. Pripravovali sme stoly, coffee break a podobne. Dnes poobede máme voľno tak si ideme sadnúť do mesta a pripraviť sa na zajtrajší výlet do Nemecka.