Termín: 2.10.-15.10.2016
Miesto: Ústí nad Labem, Česká republika
Odbor: kuchár, servírka, cukrár
Počet: 10 študentov + 1 pedagóg

Projekt Erasmus + sa už stal súčasťou našej školy a tak naši žiaci odcestovali 2.10.2016 do ÚSTÍ NAD LABEM na dva týždne. Na prípravu a realizáciu projektu odborne dohliadala spoločnosť KABA, ktorej touto cestou v mene všetkých zúčastnených žiakov ďakujeme.

Do projektu sa zapojili štyria kuchári Ivan Nahálka , Mário Mucha, Alexandra Slobodníková a Diana Drábová, dve servírky Sabina Čendeková , Lucia Zborilová a štyri cukrárky Martina Zelienková, Sandra Valková, Nina Hečková a Kristína Ďugeľová.

V duchu projektu Turiec do Európy dva týždne získavali nové skúsenosti a zručnosti na odbornom výcviku pod vedením majstrov a inštruktorov. Spoznávali nových priateľov, porovnávali svoje vedomosti a nadobudnuté zručnosti , mnohí z nich si vyskúšali aj nové zatiaľ nepoznané technológie. Okrem odborných vedomostí získali aj poznatky o okolí a histórii severočeského kraja, navštívili mnoho zaujímavých miest. Historická časť Prahy zanechá v každom krásne spomienky, pozreli si krásne a kultúrou dýchajúce mesto Drážďany. Počas celého pobytu boli nápomocní, ochotní pomôcť a sprevádzať našich žiakov pedagógovia SŠaZŠ Ústí nad Labem, za čo im patrí veľké ďakujem.

Autor: Mgr. Andrea Tomčányiová

Z ÚČTU ZRUČNOSTÍ:

– napísali študenti postrehy a zážitky z mobility

Dnes sme navštívili školu a boli sme na hodine barmanstva. Niektorí z nás si mohli vyskúšať miešanie nápojov. Potom každý navštívil miesta, kde budeme praxovať, kde nám všetko poukazovali. Všetci boli veľmi milí a priateľskí.

Dnešok bol úplne suprový, bol som ráno na praxi s najlepšim kuchárom. Mám ho rád, je skvelý. Robil som pyré s filé…

Na praxi sme varili sami sviečkovú omáčku aj knedľu, ktorej postup bol pre mňa nový a rada som sa ho naučila. A podarila sa nám aj so študentkou a bola sranda. Išli sme do kina na veľmi dobrý film, kde sme sa na začiatku najprv báli, lebo bol strašidelný, ale koniec bol veľmi krásny až tak, že nás rozreval.

NAPÍSALI O NÁS

Web partnerskej školy: http://vskeplerova.obchodniskola.cz/index.php?type=Post&id=328&ref=blog&ids=277