Termín: 3.10.-14.10.2016
Miesto: Valašské Meziříčí, Česká republika
Odbor: obchodná akadémia
Počet: 10 študentov + 2 pedagógovia

V dňoch 3. – 14. októbra 2016 sa skupina 10 žiakov zo IV. A triedy spolu s Ing. A. Bielikovou a Ing. I. Židovou zúčastnila projektu „Turiec do Európy Európa do Turca“, ktorý zorganizovala organizácia KABA Slovensko Martin v spolupráci s našou školou a Obchodnou akadémiou Valašské Meziříčí v Českej republike.

Cieľom projektu bolo absolvovať prax v zahraničí – v susednej Českej republike, získať a osvojiť si nové poznatky z vybraných ekonomických oblastí a porovnať ich s poznatkami platnými na Slovensku.

Prvý týždeň sme mali veľmi obohacujúci program. Prvý deň sme sa spoznávali s našimi rovesníkmi, ktorí boli veľmi priateľskí a vysvetlili nám ako to prebieha na ich škole. Poukazovali nám priestory a okolie školy, zobrali nás aj do centra. V škole sme sa naučili ako pracovať v účtovníckom programe Pohoda, na hodine písomností sme robili žiadosť o zamestnanie, životopis, pracovnú zmluvu. Na hodine práva sme viedli diskusie o právach zamestnanca v Českej republike a na Slovensku a našli sme niekoľko rozdielov. V utorok nás navštívili pracovníci sporiteľne, ktorí nám prezentovali vtipným spôsobom nebezpečenstvá na internete a poradili nám, ako zabrániť šíreniu vírusov v počítačoch a mobilných telefónoch. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože nám rozprávali o veciach, ktoré sa netýkajú klasických produktov peňažných ústavov. V stredu sme sa zúčastnili exkurzie v PWO, čo je nemecká firma zaoberajúca sa výrobou a distribúciou železných komponentov, ktoré sú súčasťou veľmi zložitého systému bezpečnosti. Nachádzajú sa v rôznych častiach automobilov, ako napríklad sedačky, kapoty… Firma spolupracuje s automobilkami Porsche, Audi, Volvo, Škoda, Volfswagen a ďalšími. PWO má zastúpenie po celom svete. Dozvedeli sme sa, že domovskou krajinou je Nemecko a ďalšie krajiny sú Mexiko, Čína, Kanada a Česká republika. V Českej republike firma zamestnáva približne 604 zamestnancov, prevažne mužov. Na hodinách knižnice nás oboznámili s druhmi internetových prehliadačov. Naučili sme sa nový pojem kompilát – dokument zostavený z niekoľkých dokumentov, z ktorého vznikne nové dielo s uvedenými zdrojmi, napríklad učebnica. Vytvárali sme rešerše pomocou citácií.

Aj druhý týždeň sme pokračovali v práci v rámci projektu „Turiec do Európy Európa do Turca“. Rozširovali sme si svoje vedomosti v jednotlivých moduloch. V utorok sme sa zúčastnili besedy s kurátormi z Úradu sociálnej a právnej ochrany detí, ktorí nás zoznámili so svojou prácou zameranou na pomoc mládeži. V stredu sme sa zúčastnili súdneho pojednávania na tunajšom okresnom súde. Pre mnohých z nás to bola úplne nová skúsenosť a odchádzali sme plní dojmov a zážitkov, o ktorých sme ešte dlho spoločne diskutovali.

„Najväčší zážitok mám určite zo súdu, tak ako sme boli nedočkaví čo a ako bude, zostali sme príjemne prekvapení, akí rozhodní, rázni a pritom ľudskí musia byť sudcovia. Pán sudca nám zodpovedal všetky otázky, týkajúce aj netýkajúce sa súdneho procesu. Určite si z tohto dňa odnášam len to najlepšie, pretože vidieť na vlastné oči ako to prebieha, je viac zaujímavejšie ako len tak sa o tom učiť.“

– napísala študentka postrehy a zážitky z praxe

Vo štvrtok sme sa zúčastnili exkurzie vo firme ROBE, ktorá sa zaoberá výrobou svetelnej techniky, ktorá sa používa na osvetlenie koncertov, divadiel a objektov. S veľkým záujmom sme si pozreli celý výrobný proces a na záver svetelnú šou v showroome firmy. V piatok sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie projektu. Na záver nášho pobytu sme sa ešte zúčastnili exkurzie na Krajskom úrade v Zlíne a navštívili sme miestnu ZOO.

Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu. Domov odchádzame bohatší o nové skúsenosti a zážitky, spoznali sme množstvo zaujímavých ľudí a nadviazali sme nové priateľstvá. Zároveň chceme poďakovať celému realizačnému tímu za ich obetavú prácu pri príprave a realizácii tohto projektu, za starostlivosť a čas strávený s nami.

Autor: študentky OA Martin