C-GAME: HRA S NÁPLŇOU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA V MESTE PLNOM POVOLANÍ

C-game nie je nástrojom nahradzujúci kariérové poradenstvo a konzultáciu s kariérovým poradcom. Online hra má a bude slúžiť k tomu, aby zábavnou formou pomohla žiakom uvedomiť si ich profesijnú orientáciu a ovplyvniť tak ich budúce kariérové rozhodovanie.

Ako napovedá názov projektu, hra C-Game sa bude odohrávať vo virtuálnom meste. Žiaci si budú mesto postupne dopĺňať rôznymi podnikmi, inštitúciami a organizáciami a obsadzovať v nich vypísané voľné pracovné miesta.

V priebehu hry bude žiak dostávať jednoduché otázky, z ktorých sa bude postupne skladať jeho záujmový profil. Po získaní dostatočných informácií o záujme žiaka, mu bude systém ponúkať povolanie zodpovedajúce jeho doposiaľ zistenému profilu. Nakoľko je väčšina detí vo veku 12-14 rokov ďaleko od vážneho premýšľania o svojom budúcom povolaní, všetky aktivity budú realizované v hravej forme.

C-Game je určená pre samostatné hranie sa doma, ako aj pre využitie na vyučovacích hodinách posledných ročníkov základných škôl zameraných na tematickú oblasť „Človek a svet práce“. V niektorých fázach hry budú mať žiaci za úlohu konzultovať vybrané témy s rodičmi, učiteľom, kariérovým poradcom alebo spolužiakom.

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je vyvinúť hru pre žiakov posledných ročníkov základných škôl.

V priebehu výstavby fiktívneho mesta sa žiaci zoznámia s rôznymi povolaniami, ktoré by mohli byť pre nich zaujímavé, rozšíria si povedomie o trhu práce a povzbudí ich to k premýšľaniu o ceste za svojím pracovným uplatnením, s čím taktiež súvisí voľba štúdia po ukončení základnej školy.

PARTNERI

  • Asociácia výchovných poradcov, z.s. , ČR
  • Stredisko podpory poradenských služieb Národného vzdelávacieho fondu, o.p.s., ČR
  • K.A.B.A. Slovensko
  • TeCeMko, Slovensko
  • Znam i Moga, Bulharsko
  • ISON Psychotechnika, Grécko

Online hra C-Game bude k dispozícii v českom, slovenskom, anglickom , bulharskom a gréckom jazyku.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Doba realizácie projektu: 1.12.2019 – 31.10.2022

Online hra C-Game bude k dispozícii v českom, slovenskom, anglickom, bulharskom a gréckom jazyku.

Webové stránky projektu C-Game: http://project.c-game.cz

Webové stránky, na ktorých bude v priebehu roku 2021 umiestnená C-Game: http://www.c-game.cz.

Predpokladaný dátum uvedenia C-Game do pilotnej a plnej prevádzky:

C-Game bude uvedená do pilotnej prevádzky v priebehu mája 2021.

O konkrétnom dátume uvedenia C-Game do pilotnej i do plnej prevádzky budú základné školy a ďalší záujemcovia o C-Game informovaní na webovej stránke združenia K.A.B.A. Slovensko http://www.kabaslovensko.sk/, združenia TeCeMko https://www.tecemko.sk/ a na vyššie uvedených stránkach projektu C-Game.

C-Game bude výchovným a kariérovým poradcom predstavená na záverečnej konferencii projektu C-Game, ktorá je plánovaná v októbri 2022. Informačný leták k podujatiu si môžete pozrieť TU.

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty