Od spokojných učiteľov, k spokojným žiakom

V krásnom prostredí Tatranskej Lomnice sa v dňoch 25.5. – 29.5. 2023 konal kurz určený pre pedagógov základných, stredných, vysokých škôl a aj pre pracovníkov s mládežou. Kurz viedli skúsené lektorky Mária Kubišová a Ľudmila Maitnerová zo združenia K.A.B.A. Slovensko, z Martina.

Kurz bol zameraný na kľúčové kompetencie profesijného rozvoja pedagogického a odborného zamestnanca školy. 

  • Kľúčové kompetencie a profesionalita
  • Zručnosti riadenia medziľudských vzťahov
  • Emocionálna inteligencia a schopnosť zvládať zmeny, výzvy v súčasnej dynamickej dobe
  • Typológia osobnosti – základ adekvátneho prístupu k žiakom

Účastníci kurzu si prehĺbili svoje pedagogické zručnosti potrebné na rozvoj zručností tvorivého a kritického myslenia u študentov. Počas kurzu si prehĺbili aj svoje chápanie podstaty a príčiny konfliktu. Naučili sa tiež ako nastaviť svoju myseľ a emócie, ktoré ovplyvňujú proces konfliktu. Okrem toho pochopili aj ako pracovať s emóciami a ovplyvniť emócie druhej strany v konflikte. Navyše získali kľúč na pochopenie nevhodného správania žiakov a návody na uplatnenie techník ako komunikovať v takých situáciách. Porozumeli, čo sú ich individuálne stresory a aké sú stratégie na zvládanie stresorov.

                       

Spätná väzba od zúčastnených pedagógov

Najviac ma zaujala téma Techniky na komunikáciu, spoluprácu a argumentáciu, pretože sú to vedomosti a zručnosti, na ktoré je potreba sa v rámci výuky zamerať. Kurz by som odporučila, pretože každý sa musíme neustále zlepšovať v komunikácii a spolupráci.

Obidve lektorky boli veľmi milé, priateľské a zábavné.

Výborné , príjemné a skúsené lektorky. Jen tak ďalej! Moc ďakujem  za zaujímavý, pestrý program na kurzu.

Výborná práca, nadšenie a zápal pri vysvetľovaní rôznych tém. Mne sa veľmi páčil profesionálny prístup a úžasné znalosti lektoriek.

Ďakujem obom lektorkám za empatický prístup a ohľad na osobnosť vyučovaného človeka. Veľmi sa mi páčilo vzdelávanie a odniesla som si obohatenie a znalosti, ktoré využívam v praxi. Cvičenia boli perfektné a zamerané na preberanú problematiku. Ďakujem za užitočne strávený čas.

Výborne strávený čas. Rada navštívim ďalší kurz.

Kurz hodnotím veľmi prínosne, vyhovovalo mi zloženie skupiny účastníkov. Veľmi prínosné bolo rozloženie na menšie skupiny, kedy dochádzalo k zapojeniu všetkých účastníkov.