• Miesto: Rijeka Chorvátsko

  • Termín: 31.7.2021 13.8. 2021

  • Počet : 6 žiakov

  • Štúdijný odbor: Grafik tlačových médií

V dňoch od 1. augusta do 14. augusta 2021 sa žiaci druhého a štvrtého ročníka v odbore grafik tlačových médií spolu s MOV Janou Capkovou zúčastnili mobility Erasmus + v Chorvátsku meste RIJEKA. Cieľom bolo aby si žiaci vyskúšali a naučili nové metódy v inej krajine polygrafického priemyslu. Mali možnosť vyskúšať si prácu v malej polygrafickej firme SUSSAK.

Prvý deň v škole DANTE 

V prvý deň navštívili súkromnú školu pre dospelých, kde žiakov privítal riaditeľ školy Andrej Marusic a jeho kolegyňa Yvone. V čase mobility našich žiakov práve oslavovali 30. výročie vzniku školy.  Cez prezentáciu žiakom hovorili o škole a jej histórii, ktorá je v centre mesta a poukazovali im jej priestory. Potom naši žiaci v anglickom jazyku prezentovali našu školu, všetky učebné odbory a použili na to nové video školy a bohatú prezentáciu. Za spomenutie stojí, že žiaci vedeli veľmi dobre komunikovať v anglickom jazyku, za čo ich pochválil aj riaditeľ a angličtinárka Yvone. Po prezentácii boli žiaci pozvaní na prehliadku mesta a aby sa lepšie spoznali, pozvali ich aj na spoločnú večeru. Nasledovalo ubytovanie v penzióne, kde žiakov tiež veľmi pekne privítali. Celú dobu pobytu sa im všetci venovali a aj preto majú pekné spomienky na pobyt a ľudí v tejto južanskej krajine.

Denná prax vo firme SUSSAK

Žiaci denne absolvovali odbornú prax po dobu 6 hodín v polygrafickej   firme , kde si cibrili svoje nadobudnuté vedomosti a získavali nové skúsenosti v polygrafii. Prax bola zameraná je na maloformátové výrobky, tlačoviny , reklamné veci a pod. Pri spracovaní grafických zákaziek, ktoré sa majú tlačiť na väčší formát sa dáta posielajú do tlačiarni v meste Zagreb, kde je viac polygrafických firiem. Majiteľ firmy žiakov oboznámil s chodom firmy, jeho strojovými zariadeniami, systémom práce, tlačovými technikami. Dorozumievali sa v anglickom jazyku, ktorý ovládali na kvalitnej úrovni a nebol problém s rečovou bariérou. Rozumeli aj niečo v chorvátskom jazyku. Počítačové programy mali v tej istej verzii ako u nás, Adobe Acrobat CS6. Pracovali priamo na zákazkách aj pri knihárskom spracovaní.

Gastronómia, voľný čas a výlety

Počas pobytu v Chorvátsku si žiaci dopriali aj jadranské more, ktoré im dobre padlo po horúcom dni. Pláž mali vzdialenú 200 m od ubytovania, no najčastejšie navštevovali pláž blízko mestečka Opatia. Študenti sa najviac venovali potápaniu a hľadaniu mušlí. Ochutnali aj vynikajúcu chorvátsku zmrzlinu. Obedy si vychutnávali v malej rodinnej reštaurácii COCO, večere zas na potulkách mestom Rijeka alebo Matulji. Vo voľnom čase navštívili mesto Opatia, prenádherný národný park Plitvické jazerá, plavili sa loďou plnej zábavy a hudby okolo Kvarnerského zálivu a veľkú radosť im urobil celodenný výlet do aquaparku Poreč, ktorý je najväčším aquaparkom v Chorvátsku a uspokojí aj tých najväčších obľúbencov adrenalínu.

Návrat domov

Po 14 dňoch pobytu nastal čas aby sme sa rozlúčili s krásnou chorvátskou krajinou,
mestom Rijeka, Matulji a Opatia. S príjemnými ľudmi Andrejom, Melani, Egonom,
Emice, Yvonou a ostatnými. Piatok podvečer sme posledný raz strávili chvíle nášho pobytu
v Chorvátsku na večeri s riaditeľom školy Dante a riaditeľkou pani Marusic. Cesta domov bola dlhá
a mali sme čas spomínať ako nám na tejto mobilite bolo dobre.