• Názov kurzu:  English course for VET

  • Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060774

  • Termín: 27.02. – 03.03.2023

  • Počet účastníkov: 8

  • Miesto: Pembroke, Malta

Naša škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine, dlhodobo spolupracuje s poradensko-vzdelávacou inštitúciou K.A.B.A. Slovensko. Aj vďaka nej som sa spolu s kolegom Mgr. Milanom Bánovským, mohol zúčastniť kurzu angličtiny v rámci projektu Erasmus+. Kurz sa odohrával počas jarných prázdnin na Malte, maličkej ostrovnej republike uprostred Stredozemného mora. Dokopy sa ho zúčastnilo 8 pedagógov zo štyroch stredných škôl žilinského kraja (SOŠ OaS Martin, SPŠT MT, Obchodná akadémia Martin, HA Žilina).

Na Malte sa nachádza niekoľko jazykových škôl, ktoré vzdelávajú študentov alebo pedagógov z celého sveta. My sme sa vzdelávali v Aclass Academy of English, ktorej priateľský a nápomocný kolektív nám zabezpečil príjemný pobyt. Na základe výsledkov vstupných testov nás rozdelili do skupín, v ktorých s nami pracovali skúsené lektorky. Na vyučovaní sme sa venovali gramatike, posluchom a samozrejme konverzáciám. Jednotlivé skupiny mali medzinárodné zloženie ako napríklad z Portugalska, Talianska či Švédska, ale aj z Japonska alebo Brazílie, takže angličtina bola naozaj hlavným komunikačným jazykom.

V poobedňajších hodinách na nás čakal stanovený program a mohli sme spoznávať krásy Malty, ktorá má jedinečnú, bohatú a zaujímavú históriu a kultúru. Mali sme možnosť prechádzať sa dokonale rovnými uličkami hlavného mesta Valetta. Mesto Valetta bolo vybudované v 16. storočí rádom maltézskych rytierov, ktorého mohutné hradby vzbudzujú rešpekt a obdiv dodnes. Mohli sme obdivovať obrazy samotného Caravaggia v katedrále sv. Jána, stelesňujúcej barokového ducha svojej doby. Navštívili sme historické mestečko Mdina, ktorého zachovaná podoba vzdoruje meniacemu sa svetu okolo a pri prechode jeho vstupnou bránou máte pocit, že ste sa ocitli v historickom filme. Zorali nás aj do Maltského národného akvária, kde sme videli krásy vodného života z celého sveta a dozvedeli sme sa napríklad to ako zachraňujú ohrozené žraločie mláďatá. Výklad bol samozrejme výhradne po anglicky, aby sme novonadobudnuté poznatky mohli otestovať v praxi.

Celkovo hodnotím kurz angličtiny veľmi pozitívne. Je to príležitosť navštíviť novú krajinu, ochutnať nové jedlá, vidieť miesta, zažiť nové veci  a samozrejme aj sa niečo naučiť. Vďaka podobným projektom sa viete dostať do celej Európy a každá jedna takáto skúsenosť je nesmierne obohacujúca. Ak sa Vám, študentom alebo kolegom pedagógom, naskytne v budúcnosti podobná príležitosť, neváhajte ju využiť.

Autor: Mgr. Maroš Molnár