• Projekt:  Erasmus +

  • Termín: 10.03.2020 – 22.03.2020

  • Počet účastníkov: 12 žiakov + 2 pedagógovia

  • Odbor: logistika

  • Miesto: súkromné firmy v Leipzig, Nemecko

Dvanásť  žiakov 3. ročníka odboru logistika absolvovala od 10.3. do 22.3. 2019 v rámci projektu Erasmus + „Turiec do Európy, Európa do Turca“ svoju povinnú dvojtýždňovú prax v Leipzig, Nemecku. Samotná prax prebiehala vo vybraných firmách. Študenti pod vedením pracovníkov vykonávali zadané úlohy v skladoch. Dvaja študenti pracovali v spoločnosti Porta Mobelhaus, štyria v spoločnosti Porta Zentrallager a šiesti študenti v spoločnosti OBI.

Pracovná náplň pozostávala zo zaraďovania tovaru na predajni, v sklade a vychystávania tovaru podľa objednávok, pričom žiaci identifikovali tovar podľa čiarových kódov a evidencie regálov a oddelení v sklade. Prvé dni sme sa na praxi zúčastňovali spolu so žiakmi, pomáhali im adaptovať sa na prostredie a zvládnuť cestu do práce a z práce. Žiaci pracujúci v Porta Mobelhause dochádzali do práce mestskou dopravou a učiteľ (p. Chmelíková) bol s nimi vo firme prvé dva dni. Žiakov pracujúcich v Porta Zentrallager vozil do práce aj z práce šofér na mikrobuse a učiteľ bol s nimi na praxe tri dni (2dni p.Rybárová, 1 deň p.Chmelíková). Žiaci pracujúci v OBI chodili do práce a z práce peši. Prvý deň ich sprevádzal Martin zo spoločnosti CorEdu, tretí deň p. Rybárová a štvrtý deň p. Chmelíková. Žiaci v OBI zároveň za našej účasti a prekladu p. Rybárovej absolvovali v druhom týždni aj výklad celého logistického toku tovaru vo firme.

Posledný pracovný deň už žiaci nestrávili vo firmách ale všetci sme absolvovali exkurziu v BMW, Leipzig v anglickom jazyku. Prešli sme štyri výrobné haly a videli automatizáciu výroby, dopĺňanie a skladovanie zásob na jednotlivých oddeleniach ako aj celkovú montáž hotového automobily BMW i3 a i9. Počas víkendu sme navštívili mesto Berlín a vo voľnom čase sme sa zúčastnili komentovanej prehliadky mesta Leipzig a spoznali pamiatky a jeho históriu. Prehliadku mesta sme využili aj na zorganizovanie spoločnej večere v centre mesta.

Ďakujeme za možnosť vycestovať do zahraničia, nadobudnúť nové zručnosti a spoznávať čaro novej krajiny.

Zdroj:
www.spsmt.sk