• Projekt:  Erasmus +

  • Termín: 1.10.2018 – 12.10.2018

  • Počet účastníkov: 12 žiakov + 2 pedagógovia

  • Odbor: Informačné technológie a informačné služby v obchode

  • Miesto: SOŠ Ústí nad Labem, Česká republika

Študenti IV.IKT triedy sa začiatkom októbra zúčastnili mobility na SŠ obchodu, rěmesel a služeb v Ústi nad Labem. Odbornú prax  vykonávali vo firmách zameraných na PC, telekomunikačné siete a administratívu.  Mentori si pochvaľovali ich aktivitu, komunikatívnosť  a prístup k práci.

V poobedňajších hodinách a cez víkend sme sa venovali kultúrnym a športovým aktivitám:

– prehliadka mesta Ústi nad Labem, výlet lanovkou na Vetrušu, zrkadlové bludisko, vyhliadková veža

– kurz carvingu – vyrezávanie ovocia a zeleniny

– celodenný výlet do Drážďan ( Nemecko), Litoměžíc

– návšteva múzea pracovného tábora Terezín, úniková hra (jednoduchšia verzia pevnosti Boyard)

– bowling, jump, kino, ZOO

– exkurzia v pivovare Březňák

– prehliadka Prahy – kráľovskej cesty od Prašnej brány popod Orloj, cez Karlov most až na Pražský hrad,  návšteva múzea voskových figurín.

Poďakovanie patrí spoločnosti KABA za sprostredkovanie mobility, pani Fišerovej, ktorá nám zabezpečila bohatý program a venovala sa nám nad rámec svojich povinností a vedeniu školy.

Autori: Ing. Jancková, Ing. Šidlová

Zdroj: https://sosmt.edupage.org/