• Názov projektu: Turiec do Európy, Európa do Turca

  • Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010377

  • Termín: 03.07 – 16.07.2022

  • Počet účastníkov:  12

  • Odbor:  Kaderník

  • Miesto:  Praha

  • Partneri: L´Oréal Praha

Termín: 4.10.-17.10.2022

Žiačky 1. a 2. ročníka z odboru kaderník sa zúčastnili dvojtýždňového školenia v Prahe. Cieľom ich školenia bolo získať nové vedomosti a zručnosti vo všetkých odvetviach kaderníckeho remesla.

Vzdelávanie žiačky absolvovali vo firme MATRIX v školiacom centre L´Oréal Praha. Prax bola zameraná hlavne na vykonávanie metódy Balayage a zosvetľovanie vlasov.

Program: Získanie zručností v zosvetľovaní vlasov a praktické vykonanie metódy Balayage a moneypiece. Vykonávanie týchto metód bolo pre nich najzaujímavejšie pretože im prinieslo plno nových informácií a zručností. Naučili sa nové techniky, spoznali nové druhy štetcov a tak isto aj to, ako majú zdokonaliť finálny výsledok. Žiačky sa naučili základné farbenie a colormatching a orientovanie sa v kaderníckych typoch farieb. Získali prax v účesovej tvorbe a stylingu s využitím stylingových prípravkov. Taktiež mali žiačky možnosť sa zúčastniť exkurzie v salóne CRAFT.