Od 21. novembra do 2. decembra 2022 sa žiaci zo Strednej priemyselnej školy technickej v Martine zúčastnili na odbornej praxi v rámci projektu Erasmus+ Turiec do Európy, Európa do Turca.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín

Informatici z technického lýcea  spolu so žiakmi odboru informačné a sieťové technológie navštívili partnerskú školu Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín. Odborný program sa konal v laboratóriách školy na tému „Chytrý dum“ zahŕňal elektrotechnické merania,  zapájanie PC sietí, prácu  s PLC automatmi, senzormi a 3D tlač. Počas odbornej exkurzie do podniku Deprag CZ v meste Lázně Bělohrad  mali možnosť vidieť výrobu pneumatického náradia (brúsiek) a programovanie priemyselného robota.

V rámci odborného programu navštívili výrobný závod Škoda v Mladej Boleslavy kde navštívili múzeum automobilky a letecké múzeum. Vo voľnom čase navštívili Jičínsku hvezdáreň, miestne múzeum a absolvovali aj celodenný výlet do Prahy.

Smart BIT Hradec Králové

Žiaci si zvýšili odborné znalosti v oblasti elektrotechniky a robotiky. Pracovali s elektronickými a robotickými stavebnicami Smart BIT, vykonávali kontrolu mechanických a elektrických častí, pripájanie zdrojov napätia a odstraňovali prípadné chyby a závady. Zvyšovali si odborné znalosti v oblasti počítačových sietí vykonávali praktické činnosti pri diagnostike a odstraňovaní porúch funkcií.

V rámci voľného času navštívili závod ŠKODA Auto a.s. Kvasiny a využili príležitosť zúčastniť sa aj na exkurzii do Elektrárne Opatovice.