• Názov projektu:  Spoločne do Európy

  • Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368

  • Termín: 19.6 – 3.7.2022

  • Počet účastníkov: 6

  • Odbor: Agropodnikanie, Agroturistika

  • Miesto: Valtice, Česko

Študenti SOŠ ekonomickej z odboru Agropodnikanie sa počas dvoch júnových týždňov od 19. 6. do 3. 7. 2022 zúčastnili mobility na Strednej vinárskej škole vo Valticiach v Českej republike. Ich odborná prax zahŕňala prácu vo viniciach, kde sa oboznamovali s pestovaním hrozna, vypomáhali vo vínnych pivniciach, kde mali možnosť spoznať, ako sa lisuje hrozno a z muštu vyrába víno až po finálny produkt vyzretého vína vo fľaši s etiketou. Keďže vinárska škola vlastní aj ovocné sady, študenti mali možnosť nahliadnuť aj do školskej pálenice a muštárne. Ich prax bola taktiež doplnená o chov a včiel a koní, na ktorých si mali možnosť aj zajazdiť. Odmenou za prácu bola návšteva rodinného vinárstva neďaleko Valtíc spojená s degustáciou vína a výlet do Brna. Keďže valticko-lednický areál je rázovitý krajinný celok, študenti spoznávali jeho krásy v podobe prehliadky zámku vo Valticiach, Ledniciach, Mikulova a okolitých romantických stavieb. Mobilitou vo Valticiach účastníci nadobudli nielen cenné vedomosti a praktické zručnosti z odboru vinárstva, ale svoj pobyt obohatili o spoznanie krásneho juhomoravského kraja.