VZDELÁVACIA PRÁCA S NEZAMESTNANÝMI 1997-2003

Vzdelávacie kurzy K.A.B.A. Slovensko boli orientované na účastníka. Na kurzoch sa používali metódy zážitkového učenia a tvorivej výučby (projekty, koláže). Ťažisko výučby spočívalo v aktívnom zapojení účastníka používaním všetkých zmyslov – prezentácie, diskusie, hranie rolí a iné simulácie, učenie v skupinách a rôzne interaktívne hry. Účastníci sami určovali tempo prijímania nových informácií, ktoré sa môžu flexibilne prispôsobovať ich záujmu.

  • „Ujasnenie východísk“
  • „Nová profesijná orientácia“
  • „Svet práce“
  • „Základné počítačové zručnosti“
  • „Vzdelávacia práca s nezamestnanými“
  • „Poradenstvo pre nezamestnaných a tréning kľúčových kvalifikácií“
  • „Cielené formovanie postojov žiakov základných a stredných škôl k efektívnemu výberu povolania“ 

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty