Skills and Competences assessment – New career guidance and counselling approach 2011-2013

Leonardo TOI – Projekt SCAN

Detaily projektu

Projekt SCAN bol zameraný na transfer koučingovej metódy „Kompetenzenbilanz“ od partnera Zukunftszentrum Tirol v Rakúsku na Slovensko a do Luxemburska.

„Kompetenzenbilanz“ sa opiera o definíciu kompetencie, ktorá bola navrhnutá vedcami Psychologického inštitútu Univerzity v Mníchove a ktorá bola prijatá mnohými dokumentami Európskej komisie. Kompetencie sú považované za zvláštny druh seba-organizácie, ktorá pomáha ľudom byť úspešnými v nových situáciách na základe ich predošlého konania. Môžeme ich definovať ako kombináciu vedomostí, zručností a postojov primeraných danému kontextu. Kompetencie delíme na formálne, neformálne a informálne. Formálne kompetencie sme nadobudli v škole, neformálne kompetencie sme získali návštevou rôznych vzdelávacích kurzov či e-learningu a informálne kompetencie sme získali popri práci či vo svojom voľnom čase.

Viac informácií: http://web.saaic.sk/nrcg_new/kpj/doc/KPJ_2013-04.pdf

Partneri

  • ÚPSVaR Dunajská Streda, Slovensko
  • K.A.B.A. Slovakia? Slovensko
  • Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxemburg
  • RubiScon s.àr.l., Luxemburg
  • Zukunftszentrum Tirol Ges.m.b.H. / BFI Tirol, Rakúsko
  • abif – Analyse, Beratung, interdisziplinäre Forschung, Rakúsko

Koordinátor projektu

  • Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Slovensko

Miesto realizácie

Martin, Bratislava

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty