Národný projekt „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“

Bilancia kompetencií je vzdelávací proces, v ktorom každá aktivita prispieva k rozvoji jednej alebo viacerých z nasledujúcich zručností pre riadenie vlastnej kariéry:

 • porovnať svoje vlastné predpoklady s požiadavkami povolania
 • vyhľadávať informácie o trhu práce a o vzdelávaní
 • vypracovať rôznorodé alternatívy zamestnania
 • určiť priority medzi viacerými alternatívami
 • pomenovať vlastné skúsenosti a zdôvodniť profesijné rozhodnutia a smerovanie
 • vypracovať a adaptovať „akčný plán“
 • nájsť vo svojom prostredí potrebnú podporu
 • využívať a rozširovať sieť kontaktov pre profesijné účely

Ciele projektu

Hlavným cieľom pri vzdelávaní nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie je objavovať v nich skrytý, nevyužitý osobnostný potenciál a motivovať ich k aktivizácií a riadení vlastnej kariéry, nakoľko dlhodobá nezamestnanosť a sociálna izolovanosť ich veľmi osobnostne poznačila.

Cieľom bilancie kompetencií je nielen nájsť najvhodnejšie riešenie na aktuálnu situáciu klienta, ale aj pripraviť ho na využívanie týchto príležitostí a na efektívne riadenie vlastnej kariéry.

Partneri

 • Erves n.o.
 • K.A.B.A. Slovensko
 • BKS Úspech, s.r.o.
 • NOVA Training, s.r.o.

Priebeh

Poradenský program pozostáva z 10 poradenských aktivít, z ktorých 4 sú realizované individuálnou formou a 6 je realizovaných skupinovou formou.

2 etapy realizácie:

 • Bilancia kompetencií – tvorí ju spolu 9 poradenských aktivít skupinového aj individuálneho charakteru,
 • Záverečný skupinový monitorovací rozhovor s DN UoZ – je záverečná aktivita  skupinového charakteru.

Obdobie realizácie projektu: október 2018 – august 2021

0
Rok
0
Účastníkov
0%
Zamestnaných
0
Rok
0
Účastníkov
0%
Zamestnaných

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty