• Zvládanie záťažových situácií v edukačnom prostredí školy

  • Termín: 9.10. – 02.11. 2021

  • Miesto: SZŠ Liptovský Mikuláš

Konflikt, stres, psychika –  dá sa efektívne riešiť a zvládnuť.

Žijeme v období zmien a mení sa aj spoločnosť.  Človek nemôže ovplyvniť životné situácie, ktoré ho stretnú, ale môže ovplyvniť to, ako o týchto udalostiach uvažuje a ako s nimi zaobchádza. Kurz Zvládanie záťažových situácií v edukačnom prostredí školy sa konal pod vedením skúsenej lektorky. Účastníci získali nové vedomosti, praktické zručnosti a na záver osvedčenie a my sme získali od nich pozitívnu spätnú väzbu aj v podobe záujmu o ďalšie kurzy, ktoré máme v ponuke