Rozvoj osobnosti pedagóga je cesta plná výziev, na ktorej sa učia nielen odborné znalosti, ale najmä soft skills – mäkké zručnosti, ktoré sú v dnešnej dobe v oblasti vzdelávania neoceniteľné.

Kurz v rámci  inovačného vzdelávania pre pedagógov na ZŠ v Krpeľanoch s názvom Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja absolvovali vybraní  učitelia v termíne 02.11.-20.11.2023. Vzdelávanie viedla skúsená a veľmi obľúbená pani lektorka Mgr. Ľudmila Maitnerová.

Po ukončení kurzu pokračovali v ďalšom kurze v termíne 22.11.-11.12.2023 s modulom, ktorý obsahoval témy ako Zručnosti riadenia medziľudských vzťahov, Efektívne riešenie konfliktov a problémov a aj Efektívna a nenásilná komunikácia.  Každý kurz bol v rozsahu 52 hodín. Ukončené boli záverečnými prezentáciami a každý účastník obdržal aj osvedčenie k danému kurzu.

Združenie K.A.B.A. Slovensko a tím lektorov sa zameriavajú na vzdelávanie a rozvoj osobnosti pedagógov škôl v rámci portfólia zamerané na mäkké techniky – Soft skills, ktoré sú v dnešnej dobe pri práci s mládežou veľmi aktuálne a kurzy nielen pre pedagógov veľmi potrebné a prospešné.

Tím lektoriek organizácie K.A.B.A. Slovensko, ktorá má sídlo v Martine,  má dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní a vedení kurzov na rozvoj kľúčových kompetencií. Znamená to  rozvoj vedomostí, zručností a postojov, pričom portfólio je v týchto kurzoch zamerané na potreby pedagógov základných aj stredných škôl. Je vhodné aj pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov, pedagogických asistentov, školských psychológov aj kariérových poradcov.  Absolventi kurzu získané vedomosti vedia prakticky preniesť a využiť pri riešení rôznych situácií pri výchovno- vzdelávacom procese na školách, ale aj v bežnom živote.

Vzdelávanie pedagógov realizujeme na celom území Slovenskej republiky prezenčnou formou alebo online cez platformu Zoom.

Zúčastnení pedagógovia si naozaj toto vzdelávanie užili a veľmi nás tešia aj ich pozitívne reakcie a spätné väzby. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Hodnotenie a spätná väzba

Ktoré témy Vás zaujali a prečo?

Riešenie konfliktov

Všetky aktivity, ktoré sme na školení mali boli niečím zaujímavé. Najviac ma zaujalo – riešenie konfliktov z viacerých hľadísk, vyhodnotenie Joharino okno, Aktivita – Mŕtve ryby nelietajú.

Efektívna a nenásilná komunikácia, riešenie problémov a konfliktov – zaujímavé aktivity využiteľné v praxi, dotazníky … získanie nových postupov pri riešení konfliktov…

Mŕtve ryby nelietajú, johari okno, riešenie konfliktov

Komunikácia a riešenie konfliktov,  pretože ponúkali možnosť iných riešení

Kontrola emócií a konfliktu

Odporučili by ste tento kurz Vašim kolegom? Vaše zdôvodnenie prečo?

Áno, dozvedeli by sa mnoho zaujímavých aktivít a informácií ako pristupovať ku konfliktom, ako komunikovať so žiakmi, s rodičmi, s kolegami (pedagogickými ale aj nepedagogickými).

Áno. Nakoľko aktivity boli prínosom využívať ich nielen pri deťoch, ale aj v kolektíve a spoločnosti.

Áno,  pretože sa človek dozvie hlavne praktické záležitosti

Určite odporučila. Kurz je veľkým prínosom pre prax.

Odkaz lektorke

Ďakujem za príjemne strávený čas.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Svoju prácu robíte veľmi dobre.

Milá, ochotná, ústretová a hlavne vie zaujímavým spôsobom vysvetliť  jednotlivé témy a aktivity.

Úžasný,  ľudský prístup, super komunikácia.

Pani Maitnerová- Veľmi skúsená a príjemná lektorka. Ďakujem krásne.

Ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutia.

FOTOGALÉRIA

Výber otázky
Záverečná prezentácia
Účastníčka inovačného vzdelávania
Vyučovanie